Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

12. Sectorul control financiar și audit intern

Teodor Iamandi, inspector coordonator

Marian Tănase – inspector

Adresa: Str. Patriarhiei nr. 21, sector 4, București

Tel.: 0040-21.336.09.88

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Atribuțiile și activitățile persoanelor salariate din cadrul Sectorului Control Financiar și Audit intern:

 

 • Asigură realizarea obiectului auditului intern în conformitate cu planul de audit aprobat de Chiriah;
 • Desfăşoară auditări ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul de audit, ca urmare a dispoziţiilor Chiriarhului;
 • Auditează activitatea desfăşurată examinând legalitatea, regularitatea și conformitatea operaţiunilor;
 • Examinează acţiunile din punct de vedere al efectelor financiare, din cadrul entităţii și a unităţii subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor, precum și administrarea patrimoniului;
 • Dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor perfecţionând activităţile unităţii și a structurilor subordonate;
 • În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat Chiriarhului și conducătorului entităţii auditate;
 • La sfârşitul fiecărei misiuni de audit întocmeşte un raport de audit care să cuprindă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile și recomandările formulate;
 • În baza recomandărilor cuprinse în raportul de audit, după avizarea acestora de către Chiriarh, măsurile dispuse de acesta vor fi comunicate pentru ducere la îndeplinire conducerii structurii auditate;
 • Urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la termenele stabilite;
 • Prezintă şi susţine în faţa altor organe abilitate actele proprii și furnizează datele şi informaţiile cerute de acestea;
 • Se informează periodic asupra legislaţiei în domeniu (legi, decrete, norme şi instrucţiuni ale Ministerului Finanţelor);
 • Duce la îndeplinire la termen, în condiţiile legale, sarcinile aprobate de Chiriarh cu privire la auditul intern;
 • Informează periodic (zilnic, după caz) asupra modului de desfăşurare şi a aspectelor auditului;
 • Aplică, în întreaga activitate, prevederile legale în vigoare și respectă atât Statutul pentru organizarea și funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cât şi Normele metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit intern;
 • Îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu în mod obiectiv, corect, independent şi cu profesionalism la fiecare obiectiv;
 • Îşi perfecţionează permanent pregătirea profesionala;
 • Este obligat sa respecte programul de lucru;
 • Exercită şi îndeplineşte orice dispoziţie dată de Chiriarh, direct sau prin persoanele delegate - vicar administrativ şi consilier economic, cu respectarea legii.
 • Efectuează verificări gestionar – financiare, de natura controlului fina

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version