Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

„Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt“

Duminica a 6-a după Paşti

(a Orbului din naştere) Ioan 9, 1-38

 

În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au întrebat zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

Accesări: 900

Citește mai departe:„Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt“

Convertirea mărturisitoare a femeii samarinence

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei) (Ioan 4, 5-42)

 

În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas.

Accesări: 833

Citește mai departe:Convertirea mărturisitoare a femeii samarinence

Femeile mironosiţe - vestitoare ale Învierii

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8)

 

În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.

Accesări: 866

Citește mai departe:Femeile mironosiţe - vestitoare ale Învierii

Vindecarea slăbănogului - o arvună a învierii noastre

Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului)

 

(Ioan 5, 1-15)

 

În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.

Accesări: 805

Citește mai departe:Vindecarea slăbănogului - o arvună a învierii noastre

„Degetul lui Toma a ajuns condeiul dreptei credinţe“

Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma) Ioan 20, 19-31

 

În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, spunând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.

Accesări: 673

Citește mai departe:„Degetul lui Toma a ajuns condeiul dreptei credinţe“

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version