Logo

Album despre iconostasele reprezentative istoric din București

Categorie: Editura Cuvântul Vieţii Scris de Iulian Dumitrașcu Accesări: 632

La Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut albumul de artă bisericească Iconostase din București. Secolele XVII-XIX având ca autoare pe Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrău, Sultana-Ruxandra Polizu și Monahia Atanasia Văetiși. Volumul se înscrie în tematica Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și a fost coordonat de Monahia Atanasia Văetiși. În Binecuvântarea de la începutul prezentei lucrări, semnată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, sunt precizate următoarele aspecte:

 

„În bisericile vechi ale Capitalei noastre se păstrează numeroase obiecte de artă care încântă privirea credincioșilor prin frumusețea și valoarea lor, însă despre istoria lor și despre meșterii care le-au lucrat se știe încă prea puțin. Dacă zugravii care au pictat pereții bisericilor mai pot fi cunoscuți din semnăturile pe care le lasă alături de sfinții zugrăviți ori din contractele încheiate, cei care au lucrat icoanele sau mobilierul bisericesc rămân, cel mai adesea, necunoscuți. […] În anul declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, an omagial al iconarilor și pictorilor bisericești, cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce acestora este să-i cunoaștem și să le descoperim și valorificăm creația. Și pentru că iconostasul unei biserici este, pe lângă un rezumat în imagini al vieții și lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, și un ansamblu în care se întâlnește creația mai multor artiști (arhitecți, pictori, sculptori), cercetarea acestora ne dă posibilitatea să cunoaștem cât mai multe nume de meșteri și să aflăm modul în care au ajuns ei să lucreze în acele biserici.  

Adesea icoanele unui iconostas au fost înlocuite în timp și o catapeteasmă care a străbătut mai multe secole ajunge să conțină diferite straturi picturale. Reconstituirea istoriei unui iconostas scoate la suprafață informații prețioase nu doar despre acel obiect, ci și despre istoria bisericii care îl adăpostește, despre ctitorii și comanditarii ei, despre restaurările succesive care au avut loc și, în același timp, despre evoluția gustului și a etapelor estetice în arta noastră bisericească. 

Colectivul de autori care s-a dedicat cu dăruire acestei cercetări a analizat un număr de 15 iconostase aparținând unor perioade istorice și stiluri artistice diferite. Au fost selectate cele mai vechi și reprezentative exemplare, toate restaurate în ultimii ani sub atenta supraveghere a Sectorului Patrimoniu și Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și au fost descoperite inscripții de zugravi provenind din Rusia, Grecia, Balcani, precum și din cunoscutele centre de pictură dezvoltate în secolul al XIX-lea pe lângă Mănăstirile Cernica și Căldărușani, ori în cadrul Episcopiei Buzăului. Ansamblurile monumentale ale celor 15 iconostase au fost descrise în detaliu, în ceea ce privește influențele stilistice, etapele cronologice și programele iconografice, fiind identificate și numite toate scenele și toți sfinții pictați. Aceste informații au fost prezentate sintetic, pe de o parte, cu ajutorul textelor și al fotografiilor și, pe de altă parte, printr-un desen care rezumă grafic toate datele esențiale ale fiecărui monument în parte. 

În acest mod, lucrarea poate fi de folos deopotrivă specialiștilor în artă și restaurare, istoricilor care vor să cunoască monumentele de artă ale capitalei, dar și credincioșilor care se închină cu evlavie icoanelor aflate în aceste iconostase, cerând mijlocirea sfinților”.

Lucrarea poate fi achiziționată din magazinele Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Sectorul cultural și comunicații media

Arhiepiscopia Bucurestilor