Logo

Parohia Ungureni

Categorie: Protoieria Urlaţi Scris de Iulian Dumitrașcu Accesări: 2254

Hramul: Adormirea Maicii Domnului

Adresa: Com. Vadu Săpat, sat Ungureni, cod 107243, jud. Prahova

Protoieria Urlaţi

Paroh: Pr. Valentin Cruceru, tel.0766.242.904

Cod IBAN: RO57RZBR0000060007256713

Banca: Raiffeisen Bank - Agenţia Mizil

 

 Istoric

 

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este înscrisă începând din 2004, în Lista monumentelor istorice din judeţul Prahova, la poziţia PH-II-m-B-16483, ca monument istoric de importanţă locală. A figurat ca monument istoric şi în Lista monumentelor din anul 1955, la poziţia 2424, şi în Lista monumentelor din anul 1991-1992, având codul 30B0269. 

 

Localitatea Fântânele este atestată documentar in anul 1499, când stăpânul moşiei era “jupânul Chicos”. Următoarea menţionare a moşiei dateazădin anul 1535,  an în care Domnitorul Vlad Vintilă întărea slugerului Oprea şi Jupâniţei lui, Rada , moşie in Fântânele.

 

La 1897, Fântânele era comună şi făcea parte din plasa Cricov; se compunea din două cătune:  Mazil şi Ungureni, cu o populaţie de 1.112 locuitori.

 

Datarea bisericii din Ungureni a fost precizată prin studii istorice, din care a rezultat ridicarea ei între anii 1749-1750, de către clucerul Enuţă Crăciunescu, de soţia acestuia, Casandra, şi de ginerele lor, Nicolae Păcleanu.

 

Informaţii despre edificiu sunt conţinute în chestionarul din anul 1921, unde clădirea era descrisă ca având un plan treflat, cu ziduri groase de 1 m şi fiind frumos împodobită. În acelaşi an, se preciza faptul ca învelitoarea din tablă era deteriorată. Comisia Monumentelor Istorice a aprobat, doi ani mai târziu un deviz in valoare de 72.320 lei, întocmit de arhitectul P. Demetrescu şi aprobat de Comisia Monumentelor Istorice. Cu această ocazie, s-a prevăzut şi înlocuirea învelitorii de tablă cu învelitoarea de şindrilă, după executarea lucrărilor la şarpantă. Se prevedea şi executarea unei  turle.

 

În anul 1938, enoriaşii au solicitat Comisiei Monumentelor Istorice aprobarea pentru executarea unui pridvor la faţada de apus a bisericii.

 

În urma cutremurului din 1940, biserica a avut de suferit. A fost elaborat un deviz de lucrări de către arhitectul Gheorghe Ştefănescu, în care erau prevăzute lucrări de reparaţii.

 

În 1942 parohia a solicitat Comisia Monumentelor Istorice înlocuirea învelitorii de sită cu învelitoare din tablă.

 

În 1963, arhitecta Violeta Cherulescu a găsit biserica fără modificări esenţiale.

 

S-a observat faptul că plafonul pronaosului avea tavanul pe şipci, iar plafonul naosului era cu tencuiala pe împletitură de nuiele.

După cutremurul din 1977, au mai fost făcute intervenţii mărunte în timpul păstoririi preotului Milian Ardeleanu, apoi, în 1995, consiliul parohial, prezidat de preotul paroh Valentin Cruceru, a hotărât decopertarea în întregime a tencuielii exterioare şi executarea unei tencuieli noi, apoi, în 1999, înlocuirea învelitorii din tablă  cu una nouă.

 

Despre pictură se găsesc referinţe în chestionarul din 1921, unde se specifica existenţa pe peretele de vest a frizei ctitorilor; totodată, a fost remarcată prezenţa ancadramentelor din piatră la uşă şi ferestre, acestea din urmă fiind înlăturate cu ocazia lărgirii ferestrelor.

 

În urma cutremurului din 1940, pictura a avut de suferit.

 

Parohia s-a adresat pictorului Gheorghe Georgescu pentru realizarea lucrărilor de spălare, completare si restaurare a picturii, lucrări ce s-au continuat şi după 1943.

 

De atunci şi până in prezent, pictura s-a deteriorat si necesită intervenţii pentru restaurarea ei, obiectiv aflat actualmente în derulare, conform devizului din iulie 2007, de „Restaurare şi consolidare a bisericii «Adormirea Maicii Domnului» – sat Fântânele – judeţul Prahova”.

Arhiepiscopia Bucurestilor