Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Biserica Parohiei Sfântul Ştefan

Hramuri: 27 decembrie - Sf. Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; 11 noiembrie - Sf. Mucenic Mina

Adresa: Str. Romană, Nr. 949, Ploieşti, Jud. Prahova; Tel: 0244/594 409 

Preot paroh: Ştefan Vasile, tel.: 0723/197 030

Cod IBAN: RO26CECEPH0136RON0231163

Banca: CEC Bank, Ploieşti

 

 

Scurt istoric

 

Biserica Sfântul Ştefan a fost zidită între anii 1856 - 1858 din cărămidă, pe temelie de piatră brută, prin osârdia  enoriaşilor parohiei şi a preoţilor Zaharia Mirodot şi Ştefan Dinescu, în vremea Domnului Ţării Româneşti, Alexandru Ghica, sub arhipăstoria Mitropolitului Neofit. Construcţia bisericii a fost finalizată în anul 1858, iar târnosirea ei a avut loc la 27 octombrie, în acelaşi an. 

 

Preotul Ştefan Dinescu, născut în anul 1830, a fost hirotonit şi numit preot la 

Biserica Sfântul Ştefan în anul 1858 şi a rămas până în 1888, când a trecut la Domnul.

 

Mai cunoaştem şi alţi preoţi care i-au urmat acestuia, şi anume: Preotul Vasile Iosifescu, (1888 — 1895), Preotul Taciu, plecat de la Sfântul Ştefan la parohia Colceag, Preotul Vasile Dinescu, (1897-1899), Preotul Constantin lonescu, care a slujit la acesta biserică 34 de ani până în 1933.

 

În jurul anului 1933 cu sprijinul Primăriei, sub coordonarea ieromonahului Nifon Crăciun, s-au făcut reparaţii importante la biserică, aceasta fiind restaurată pe exterior şi pictată pe interior, în stil bizantin de către cunoscutul artist plastic român, Belizarie. Toate aceste lucrări s-au făcut cu ajutorul enoriaşilor şi al Primăriei Ploieşti. 

 

După ieromonahul Nifon Crăciun a venit la conducerea parohiei, în 1933, prin transfer, preotul Gh. Dinescu. La iniţiativa acestuia,  biserica a fost înzestrată cu odoare şi numeroase obiecte de inventar. 

 

Locaşul de cult care îşi regăsise frumuseţea şi strălucirea de altădată a fost, din păcate, distrus complet la bombardamentele aeriene din data de 15 aprilie 1944. 

 

Părintelui Ioan Soare, numit preot paroh în anul 1949, îi revenea sarcina deloc uşoară de a se îngriji de construirea unei noi biserici. Sub conducerea sa, cu sprijinul enoriaşilor parohiei dar şi al altor credincioşi din oraş, s-a început construcţia noii biserici la 3 iulie 1950, după planurile arhitectului A. Tase. Lucrările au fost finalizate la 15 noiembrie 1952. Biserica din cărămidă, cu trei turle, dintre care cea mare de desupra naosului deschisă, adăposteşte următoarea pisanie: „ Această Dumnezeiască biserică cu hramul Sf. 

 

Arhidiacon Ştefan, doborâtă la 15 aprilie 1944 în vreme de război a fost reclădită din temelie în timpul păstoriei pr. dr. Ioan Soare, decedat la 2 ianuarie 1963, în vârstă de 51 de ani, fiind ajutat de credincioşii parohiei precum şi cei din oraş, prin contribuţii benevole, cu colaborarea epitropiei şi a consiliului parohial.”

 

Preotului Ioan Soare i-a urmat prin transfer, în anul 1964 preotul David Croitoru, în vremea căruia, în cursul anilor 1965-1966 a fost înlocuit acoperişul din şindrilă cu tablă galvanizată şi, pe baza devizului întocmit de inginerul Constantin Slătineanu, consilier parohial s-au făcut lucrări de consolidare a altarului, cu ajutorul enoriaşilor şi al Sfintei Arhiepiscopii.

 

      Între anii 1974-1975 a fost realizată pictura în frescă a întregului locaş de către pictorul Vasile Pascu din Focşani.

 

În dreapta bisericii se află mormântul din marmură al preotului ctitor Pr. Dr. Ioan Soare, iar în stânga bisericii se află casa parohială şi unele dependinţe.

 

 În anul 1988 a fost numit în oficiul de paroh Pr. Ştefan Vasile. 

 

Hramul Bisericii este Sf. Arhidiacon Ştefan, iar din 1952, la acesta s-a adăugat şi Sf. Mucenic Mina. 

 

Între anii 2001-2004 s-a construit, în faţa bisericii noua clopotniţă din cărămidă, pe structură de beton armat, cu vedere la stradă. 

 

În anul 2007 s-a început construirea unei capele între biserică şi casa parohială, actualmente în curs de execuţie. Atât clopotniţa cât şi capela au fost ridicate la iniţiativa preotului actual, Ştefan Vasile, cu ajutorul benevol al enoriaşilor şi al unor sponsori credincioşi din Ploieşti.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version