Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

12. Sectorul control financiar și audit intern

Teodor Iamandi, inspector coordonator

Marian Tănase – inspector

Adresa: Str. Patriarhiei nr. 21, sector 4, București

Tel.: 0040-21.336.09.88

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Atribuțiile și activitățile persoanelor salariate din cadrul Sectorului Control Financiar și Audit intern:

 

 • Asigură realizarea obiectului auditului intern în conformitate cu planul de audit aprobat de Chiriah;
 • Desfăşoară auditări ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul de audit, ca urmare a dispoziţiilor Chiriarhului;
 • Auditează activitatea desfăşurată examinând legalitatea, regularitatea și conformitatea operaţiunilor;
 • Examinează acţiunile din punct de vedere al efectelor financiare, din cadrul entităţii și a unităţii subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor, precum și administrarea patrimoniului;
 • Dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor perfecţionând activităţile unităţii și a structurilor subordonate;
 • În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat Chiriarhului și conducătorului entităţii auditate;
 • La sfârşitul fiecărei misiuni de audit întocmeşte un raport de audit care să cuprindă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile și recomandările formulate;
 • În baza recomandărilor cuprinse în raportul de audit, după avizarea acestora de către Chiriarh, măsurile dispuse de acesta vor fi comunicate pentru ducere la îndeplinire conducerii structurii auditate;
 • Urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la termenele stabilite;
 • Prezintă şi susţine în faţa altor organe abilitate actele proprii și furnizează datele şi informaţiile cerute de acestea;
 • Se informează periodic asupra legislaţiei în domeniu (legi, decrete, norme şi instrucţiuni ale Ministerului Finanţelor);
 • Duce la îndeplinire la termen, în condiţiile legale, sarcinile aprobate de Chiriarh cu privire la auditul intern;
 • Informează periodic (zilnic, după caz) asupra modului de desfăşurare şi a aspectelor auditului;
 • Aplică, în întreaga activitate, prevederile legale în vigoare și respectă atât Statutul pentru organizarea și funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cât şi Normele metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit intern;
 • Îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu în mod obiectiv, corect, independent şi cu profesionalism la fiecare obiectiv;
 • Îşi perfecţionează permanent pregătirea profesionala;
 • Este obligat sa respecte programul de lucru;
 • Exercită şi îndeplineşte orice dispoziţie dată de Chiriarh, direct sau prin persoanele delegate - vicar administrativ şi consilier economic, cu respectarea legii.
 • Efectuează verificări gestionar – financiare, de natura controlului fina

Accesări: 25917

11. Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare

Preot Costinel Ailioaei - consilier eparhial 

Dragoș Bălica – inspector

Preda Dorian – inspector

Adresa: Str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, Sector 4, București

Telefon:   021.335.09.99 

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Accesări: 26819

10. Sectorul agricol, viticol şi silvic

Protosinghel inginer Petru Ungureanu, consilier eparhial

Preot inginer Aurelian Dragu, inspector viticol

Cătălin Gutuie, inspector silvic

 Tel.: (+4021) 335.10.55 

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Dintre atribuţiile sectorului menţionăm:

 

 • îngrijirea de buna administrare a terenurilor agricole (livezi, lacuri, păşuni, fâneţe, terenuri neproductive), plantaţiilor viticole şi a terenurilor acoperite de vegetaţie forestieră aparţinând Centrului eparhial şi unităţilor de cult subordonate acestuia;
 • verifică, controlează şi face propuneri cu privire la transmiterea cu orice titlu de folosinţă sau proprietăţi asupra bunurilor imobile aparţinând mânăstirilor, parohiilor, protopopiatelor şi altor instituţii bisericeşti cu personalitate juridică din cuprinsul Eparhiei privind terenurile agricole, viticole şi forestiere;
 • gestionează plantațiile viticole ale Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • gestionează Gospodăria anexă a Centrului eparhial;
 • verifică, controlează şi îndrumă pe conducătorii unităţilor de cult, parohii, protopopiate, mânăstiri cu privire la modul de administrare a bunurilor imobile aparţinând acestora  (terenuri agricole, plantaţii viticole, terenuri forestiere, bălţi, livezi, păşuni şi fâneţe, crame, depozite de vinuri);
 • verifică modul de îndeplinire a propunerilor făcute şi gestionează eventualele probleme apărute;
 • efectuează inspecţii la toate unităţile de cult din cuprinsul Centrului eparhial, privind modul de administrare şi exploatare al terenurilor agricole, viticole şi forestiere;
 • transmite spre competenţă (Consiliului eparhial, Sectorului Juridic, Sectorului Bunuri Imobile) situaţiile deosebite ce pot să apară;
 • îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa Sectorului de către Chiriarhul locului şi Permanenţa Consiliului eparhial;   

Dintre activitățile desfășurate și în curs de desfășurare menționăm:

 

 • producerea, îmbutelierea automată și distribuirea Vinului Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • accesarea fondurilor europene pentru reconversia plantațiilor de viță-de-vie îmbătrânite;
 • accesarea fondurilor europene pentru construirea unei secții de vinificație;
 • producerea în cadrul Gospodăriei anexe a Centrului eparhial de legume și fructe (tomate, ardei, vinete, castraveți, ridichi, salată verde, ceapă verde, prune, caise) și distribuirea  acestora;
 • înființarea unei plantații de pomi fructiferi (măr, păr, cais, gutui, nuc, cireș, prun) în cadrul Gospodăriei anexe a Centrului eparhial;
 • înființarea unei plantații de viță-de-vie cu soiuri pentru struguri de masă (Sultanina, Perlă de Csaba, Muscat de Hamburg, Victoria și Italia);
 • reamenajarea peisagistică a parcului ”Grădina Maicii Domnului” din cadrul Reședinței Patriarhale;
 • reorganizarea administrativ-gospodărească a mănăstirilor ”Sfânta Maria” – Urlați, ”Sfântul Nicolae” – Chițorani și Ceptura.

Accesări: 24929

Depozitul de vin

Ioan Blăjan, gestionar

Tel.: (+4021) 335.10.55

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Accesări: 23425

9. Sectorul exarhat

Arhimandrit Nectarie Şofelea, exarh administrativ

Protosinghel Valentin Mâţu, exarh I al mănăstirilor din zona Prahova 

Arhimandrit David Petrovici, exarh II pentru zona Prahova

Tel./Fax: (+4021) 336.01.41

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Accesări: 28981

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version