Logo

Biserica „Fundenii Doamnei”

Categorie: Protoieria Ilfov Sud Scris de Iulian Dumitrașcu Accesări: 3166

Adresa: Șos. Fundeni nr. 138, Sat Fundeni, Com. Dobroești, Jud. Ilfov

Protoieria Ilfov Sud

Hram: Sfântul Eftimie cel Mare

Preot paroh Daniel Oancă

Cod IBAN: RO97 RNCB 0075 0352 3393 0001

Banca: BCR Sector 4

 

 

Istoric

 

Biserica cu hramul Sfântul Eftimie cel Mare este situată pe Șos. Fundeni nr. 138, Sat Fundeni, Com. Dobroești, Jud. Ilfov, zidită în anul 1699 (pisania din pridvor indică data sfințirii 1 mai 1699). În tabloul votiv din pronaos sunt reprezentați mai mulți ctitori: Mihail Cantacuzino, Marga, Dumitrașcu Racoviță, Ilinca, Dumitrașcu Racoviță, Despa, Dumitrașcu Racoviță, Sultana, Constantin Nicolae Mavrocordat, Ecaterina Mavrocordat. Ea a căpătat actuala denumire – FUNDENII DOAMNEI – în urma intervențiilor de restaurare efectuate de Doamna Maria Ghica în anul 1860 (pisania din pronaos indică data 6 august 1860).

 

Planul Bisericii Fundenii Doamnei este de tip trilobat cu turn clopotniță pe pronaos, perfect simetrică față de axa longitudinală. Pentru realizarea acestui deziderat, scara de acces spre clopotniță este cuprinsă în masa de zidărie a peretelui de apus (la fel cu Biserica Colței – București).

 

Însă valoarea deosebită a monumentului se datorează soluției cu totul originale a decorației exterioare în stucatură, care-i conferă o frumusețe exotică. Fațadele sunt împărțite în trei registre, dominant fiind cel median care include și ferestrele. Registrul inferior, de peste soclu, este decorat cu panouri polilobate înlănțuite și pline de flori. Registrul superior, de sub cornișă, cuprinde medalioane florale circulare, între care se interpun chiparoși cu siluete zvelte. Registrul median, separat de cele două prin brâie modelate în formă de solzi de pește și frânghii atrage atenția  prin exuberanța motivelor sale ample și minuțios tratate, dispuse în 17 panouri. Excepțională este imaginea unui palat cu trei caturi animat de propria-i arhitectură și decorație: arcade, scări, ferestre, acoperiș cu cupole, lampioane. 

 

Alte panouri sunt împodobite cu buchete de flori așezate în vaze, havuze cu jocuri de ape și pești, chiparoși, vegetație diafană și păuni.

 

Unele elemente de profilatură și decorații vădesc o influență a renașterii italiene: consolele pe care se sprijină turla naosului cu profilatură de factură clasică. Elementele dorice, ancadramentul din piatră al ușii de intrare în pronaos, cele șase coloane ale pridvorului cu fusurile sculptate floral și în torsadă, capitelele cu volute cu foi de acant așezate pe colțuri sunt de inspirație italo-bizantină din școala venețiană. Ca și la alte ctitorii: fosta Biserică Cotroceni, Colțea, Râmnicu Sărat, Sinaia, sculptura în piatră se pare că a fost făcută de meșteri pietrari aduși de Șerban Vodă și Mihail Cantacuzino, la sfârșitul sec. al XVII-lea.

 

Au fost făcute intervenții de restaurare a bisericii de către Comisia Monumentelor Istorice între anii 1938 – 1942.

 

Începând cu anul 1998 la Biserica Fundenii Doamnei a fost inițiat un amplu proiect de consolidare a Bisericii și de restaurare a picturii murale din interior și a stucaturii fațadelor, sub coordonarea și supravegherea Intitutului Național al Patrimoniului.

 

În prezent restaurarea picturii murale din altar, naos și pronaos este definitivată, iar în pridvor parțial definitivată. Din mai 2013 se lucrează la restaurarea fațadelor din stuc de la pridvor și de la nord a Bisericii.

 

Biserica este monument istoric.

Arhiepiscopia Bucurestilor