Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia Creţeşti

Adresa: sat Cretesti,comuna Vidra,judetul Ilfov

Protoieria Ilfov Sud

Hram: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Preot paroh: Barbu Minel

Telefon: 0723 204 262

Cont: RO69RNCB0064038682050001

Banca: BCR –sucursala Berceni

 

 

Istoric

 

Pe şoseaua judeţeană ce leagă capitala Bucureşti de Olteniţa, la întretăiere de drumuri, km.16, este aşezat satul Creţeşti, sat cu o vechime ce se întinde până la 1780, având vecini satele Vidra- la sud , Sbârcea -la nord , Berceni -la est şi Copaceni -la vest.

Parohia Creţeşti este formată din locuitori paşnici, în număr de circa 450 familii cu aproape 1.500 de suflete, buni gospodari, în totalitate de origine română şi de credinţă creştin-ortodoxă, marea majoritate lucrători ai pământului.

 

Chiar în mijlocul satului, pe şoseaua principală (drumul judeţean) se află biserica parohială, construită pe un teren dat în folosinţa în anul 1864, prin legea de împroprietărire emisă de Alexandru Ioan Cuza.

 

Prima biserică, în formă de navă, a fost construită “la drum“(în partea din faţă a terenului,lângă şosea), parohia fiind păstorită în ordine cronologică de preoţii: Pr.Tudorache, Pr.Petre Popescu, Pr.Athanasie Marinescu, activând până în 1936, când, sub conducerea preotului Gh.Marinescu, la 14 octombrie1936 s-a pus piatra de temelie şi s-a început construirea actualei biserici parohiale, în spatele celei vechi (aproximativ în mijlocul terenului). Pe perioada celui de-al doilea război mondial (1940-1945), lucrările au fost sistate şi reluate în 1946.

Din 1948, conducerea oficiului parohial a fost încredinţată preotului Barbu Marin, care a continuat lucrările până la finalizare în 1959 şi s-a târnosit pentru prima data în ziua de 9 ianuarie 1960, de către P.S.Antim Nica,Vicar Patriarhal, delegat al Patriarhului Justinian.

 

Mândră cladire, Biserica are forma de cruce, cu dimensiuni de 30x9m şi o suprafaţă interioară de aproximativ 240 mp., cu trei turle, construită după planurile arh.C. Mihăiescu, cu o absidă principală (Sf.Altar) şi două laterale; pe naos este o turlă înaltă cu semicalotă şi 16 ferestre înguste; pronaosul are o boltă arcuită în formă de segment la centru, cu diferenţa de nivel de 2 m; cafasul şi pridvorul închis au tavanele drepte; în exterior turla mare (Pantocratorul)  este octogonală, iar cele 2 turle mici din faţă sunt înfundate, în cea din stânga aflându-se clopotul.

 

Tâmpla, din stejar, are sculptura ornamentală cu 4 registre, cu 47 icoane, pictate pe panouri de lemn, în ulei, de pictorul G.Călinescu în 1956.

 

Pictura, în frescă, în stil neobizantin, a fost executată în 1956 (turla mare) de către pictorul Precup Veniamin , iar restul bisericii între 1957-1959 de către pictorul Dumitru Bascu.

 

Mobilierul este din stejar sculptat.

 

De-a lungul timpului, biserica a fost supusă unor lucrări de întreţinere şi modernizare, cele mai ample între 1982-1989, cand s-a renovat întreaga clădire, s-a adăugat pridvorul cu faţada în mozaic şi s-a refăcut pictura interioară de către pictorul Dumitru Albu , pictându-se şi pridvorul.

 

Faţada bisericii este în mozaic colorat, executat de pictorul V.Răducanu, înfăţisând icoana hramului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, încadrat de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

 

În ziua de 5 noiembrie 1989, biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul Episcop Nifon Ploieşteanu,Vicar Patriarhal şi fiu al satului.

 

Începând cu noiembrie 1995, după trecerea la cele veşnice a părintelui Marin Barbu, activează preotul Minel Barbu,fiu al satului, care, înconjurat de un Consiliu şi Comitet Parohial inimos şi cu dragoste faţă de cele sfinte, poartă de grijă pentru buna administrare a parohiei.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version