Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia Mogoşoaia

Hramul: Sfântul Gheorghe 

Adresa: Com. Mogoşoaia, cod 077135 

Protoieria Ilfov Nord

Paroh: Pr. Vrăjitoru Ion, tel. 0766 414 771 

Coslujitor: Pr. Niculae Mihai, tel. 021 350 67 45 

Cod IBAN: RO84CECEB10836RON0343697 

Banca: CEC Bank

 

 

Istoric

 

Potrivit pisaniei din pritvor, sfânta această biserică al cărei hram „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe", din pajişte, spre slava domnului celui în trei obraze şi o fiinţă dumnezeu se măreste şi se proslăveşte în veci, o au ridicat si o au făcut Constantin Brâncoveanul vel-lo-gofat, intai ca pre sfăntu numele cel de peste toate numele lui Dumnezeu neprestan să se cânte şi să se slăvească, iar apoi ca bună pomenire a lui şi a părinţilor lui in neuitatu să lase şi să ramâie; care s-au zidit in zilele creştinului domn io Şerban Cantacuzino, de la spasenia lumii 1688 septembrie în zile 20.

 

Boier la acea vreme, Brâncoveanu a cumparat mai multe moşii pentru a-şi lăr-gii stăpânirea în jurul acestei ctitorii şi mai ales a măreţului palat de la marginea lacului Mogoşoaia, pe care l-a ridicat, ca domn, in 1702.

 

Biserica este zidită din cărămidă; exteriorul este impărţit in două zone printr-un brău rotunjit, ieşit în relief. Panourile din zona superioară au forma de arc frânt în partea de sus, arcurile înlanţuindu-se şi întretaindu-se sub streasna, dând impresia unor braţe prinse în hora în jurul bisericii.

 

Pictura datează din anul 1705, fiind realizatâ de zugravul grec Constantinus, ajutat de Lambru, Radu şi Fota Tudor. În pridvor, in calota de nord este infăţişat Iisus Emanoil susţinut, în cei patru pandativi, de cele patru simboluri ale evangheliştilor. În ponaos, in calotă, este zugrăvit chipul Maicii Domnului, ca ocrotitoare a bisericii creştine, simbolizată printr-o biserică înconjurată cu zidiri de cetate. În partea superioară sunt prezentate cele şapte sinoade ecumenice, îndreptatoare ale credinţei, iar în partea inferioară apar chipuri de cuvioşi si cuvioase. Pe zidul de vest sunt înfăţişaţi ctitorii, Constantin Brâncoveanu si cei patru baieţi, împreună cu Maria doamna si cele şapte fete. Pictura naosului este dominată de chipul lui Iisus Pantocrator, inconjurat de puterile ingereşti, în timp ce în cei patru pandativi apar cei patru evanghelişti. Pe pereţii laterali sunt scene din viaţa şi patimile lui Hristos; pe cel dintre naos si pronaos se afla Adormirea Maicii Domnului, iar in registru inferior aflăm chipuri de mucenici, începând cu Sfântul Gheorghe şi terminând cu Sfântul Dumitru. Mucenicii reprezintă coloanele de susţinere ale registrului superior, amintind de elegantele cariatide din templele antice.

 

În anul 1912 familia Martha şi Valentin Bibescu,   descendenţi   ai   ctitorului, s-au ingrijit de reparaţia şi curăţirea picturii; tot atunci s-a incercat o restaurare a catapetesmei tulburandu-se oarecum aspectul iniţial. Pe parcursul anilor, biserica a mai fost reparată în 1952 (clopotniţa), 1954 (acoperişul), 1960 s-a introdus lumina electrică, iar în 1970 a fost termoficată, cu cheltuiala credincioşilor, în timpul slujirii preotului Gh. Negraru. În anul 1976 s-a spălat şi consolidat pictura, în grija preotului Victor Lefter, astfel încât puternicul cutremur din 1977 nu a produs nici o fisură în frescă, deşi restul construcţiei a avut de suferit. Lucrările de reparaţie, de mare amploare, dintre 1978-1981, au avut in vedere consolidarea fundaţiei şi a bolţilor (prin centuri de beton armat), înlocuirea acoperişului (cu şipci tratate chimic) şi a vechii tencuieli (refăcută din câlţi şi var), pavajul cu piatra de râu din jurul bisericii, precum şi clopotniţa.

 

Prin grija şi strădania preotului Mihai Niculae, începând din 1988, s-a refăcut acoperişul şi a fost realizată racordarea la sursa de căldură existentă în palat.

 

Din anul 2011 a început restaurarea picturii, pentru ca sa i se redea frumuseţea şi strălucirea de odinioară, spre slava lui Dumnezeu şi desfătarea închinătorilor acestui sfânt lăcaş.

 

Începând cu luna aprilie 2011 la această parohie slujeşte şi noul preot Vrăjitoru Ion pentru intensificarea misiunii pastorale şi activităţii gospodăreşti în această parohie.

 

Momentan lucrările de restaurare la pictura bisericii au fost sistate datorită lipsei fondurilor.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version