Logo

Biserica „Delea Nouă” – Calist

Categorie: Protoieria III Capitală Scris de Iulian Mihai Accesări: 2704

Adresa: Str. Delea Nouă nr. 1, sector 3 , Bucureşti

Protoieria Sector III Capitală

Cod de înregistrare fiscală: 14568761

Cod IBAN: RO47CECEB30036RON0330097

Unitatea CEC Bank SA, Sucursala Municipiului Bucureşti, B-dul Unirii nr. 75, bl. H1

Preoţii slujitori: Preot Paroh Valentin FĂTU - Tel. 0721.281.756

Preot Dr. Constantin Claudiu COTAN - Tel. 0744.195.375

Preot Dr. Sorin Constantin ŞELARU - Tel. 0722.835.325

Diacon Dr. Cosmin Daniel PRICOP - Tel. 0740215722

Site: http://deleanoua.ro/

 

Scurt istoric

 

Între anii 1750 – 1770, pe o porţiune de teren din moşiile Pantelimon si Radu Vodă, s-au aşezat in jur de 30 – 40 de familii de români meşteşugari, cunoscători ai  postăvăriei si găitănăriei. Aceştia au întemeiat un cătun pe care l-au numit DELUŢA, deoarece era aşezat pe un deal nu departe de bariera oraşului Bucureşti. Cu trecerea anilor, extinzându-se oraşul, cătunul a primit denumirea de DELEA NOUĂ.

 

 La puţină vreme după aşezarea meşteşugarilor pe aceste meleaguri, aceştia au simţit nevoia de a avea un loc unde să poată aduce laudă si mulţumire Domnului, luând hotărârea să construiască o biserică proprie. Astfel, între anii 1790 şi 1798, au construit biserica (din lemn), dându-i numele de DELEA NOUĂ, spre a se deosebi de biserica aflată în apropiere, cu numele Delea Veche.

 

Prima biserică avea formă dreptunghiulară şi era aşezată pe locul celei de astăzi, în triunghiul aflat la intersecţia străzilor Calea Vergului (actuala Calea Calăraşilor), Labirint (actuala Matei Basarab) şi strada Agricultori.

 

În anul 1871, deoarece se mărise numărul credincioşilor şi lăcaşul devenise neîncăpător, Epitropia bisericii a hotărât construirea unui nou lăcaş. Enoriaşii au reuşit să adune suma de 30.000 lei, insuficientă însă pentru realizarea proiectului. Ajutorul a sosit de la un fiu al cătunului, pe atunci Vicar al Sfintei Mitropolii, Arhiereul Calist Stratonichias, care decide să ia asupra lui construirea acestei biserici, donând suma de 80.000 lei.

 

Lucrările de construcţie au fost începute în primăvara anului 1872 şi au continuat până în iarna anului 1875, când Arhiereul Calist aduce de la Mănăstirea Ghighiu – Prahova catapeteasma, ce împodobeşte şi astăzi în chip minunat biserica, dându-i frumuseţe şi unicitate.

 

Sfinţirea bisericii s-a făcut la 25 martie 1875, fiind săvârşită de către Arhiereul ctitor Calist si Preasfinţitul Părinte Episcop Ghenadie Petrescu, care, mai târziu, va fi ales Mitropolit Primat, fiind înconjuraţi de un mare sobor de preoţi şi diaconi.

 

În amintirea sfinţirii sfântului locaş, în această zi de mare praznic împărătesc, Arhiereul Calist a hotărât ca biserica să poarte hramul “BUNA VESTIRE”, iar întru amintirea părinţilor săi, Mihail si Anghelina, înmormântaţi în curtea bisericii, al doilea hram, Sfinţii Voievozi “MIHAIL SI GRAVIIL”.

 

Biserica este înveşmântată cu o frumoasă pictură despre care se crede că ar fi executata de Gheorghe Tătărăscu, după măiestria cu care sunt lucrate icoana “Adormirea Maicii Domnului” si chipul ctitorului, Arhiereul Calist, aflat in cafas.

 

În anul 2001 a fost numit preot slujitor Dr. Constantin Claudiu Cotan, iar în anul 2002,  preot slujitor Valentin  Fătu, numit paroh la data de 1 februarie 2009. De la 1 decembrie 2011, parohia a primit si un diacon, în persoana părintelui Dr. Cosmin Daniel Pricop.

 

În anul 2005, la biserica DELEA NOUĂ, într-un baldachin frumos împodobit, au fost aşezate părticele din sfintele moaşte ale Sfântului Sfinţit Mucenic Valentin, prăznuit în Biserica Ortodoxă la data de 30 iulie.

 

În ultimii ani viaţa duhovniceasca a parohiei DELEA NOUĂ cunoaşte o înflorire deosebită atât prin strădania credincioşilor, cât şi a preoţilor slujitori.

 

Aşezată într-o zonă istorică a Bucureştilor, biserica DELEA NOUĂ - CALIST este o ctitorie arhierească binecunoscută în mulţimea bisericilor din zona centrală a capitalei.

 

Începând cu anul 2011, s-au derulat mai multe proiecte, după cum urmează:

 

ETAPA I: Conform aprobării Permanenţei Consiliului Eparhial cu nr. 1790/2010 şi Autorizaţiei de construire cu nr. 677/30.07.2010, eliberată de către Primăria Sectorului 3 şi reînnoită la data de  19 iulie cu nr. 411/2013:

 

•construirea unui lumânărar (construcţie finalizată);

•înlocuirea tâmplăriei de la toate ferestrele (construcţie finalizată); 

•lucrări de zidărie la faţade şi la fundaţie (lucrare finalizată); 

•reabilitarea turlelor prin decopertarea tablei pe verticală şi executarea lucrărilor de zidărie la turle şi înlocuirea tâmplăriei, precum şi de reparaţii la acoperiş (lucrare finalizată);

•construirea unui nou cafas (care include şi reamenajarea pangarului) (lucrare finalizată); 

•refacerea instalaţiilor electrice şi termice (lucrare finalizată);

 

Lucrări în curs de derulare:

•restaurarea picturii interioare, conform aprobării Comisiei de Pictură Bisericească de pe temei nr. 5251/2010 ;

•extinderea bisericii cu un pridvor închis;

 

ETAPA a II-a: Proiectul de construcţie a Centrului social-cultural Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

 

Menţionăm că biserica nu este monument istoric.

Arhiepiscopia Bucurestilor