Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia „Vovidenia”

Adresa: strada Garoafei, nr. 56, Sector 5, Bucureşti

Protoieria Sector 5 Capitală

Cod fiscal: 16174950

Conturi IBAN: RO 07 INGB 0000 9999 0192 0124 - ING Office Granitului;

RO 87 RNCB 0076 1010 7886 0001 - BCR sucursala Sect. 5

Telefon: 021 410 7116 

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

ISTORIC

 

Parohia „Vovidenia” a luat fiinţă la 6 mai 1951, prin dezlipirea sectorului trei de preot, de la Parohia Rahova II, care a fost alipit acestei parohii la 1 noiembrie 1950, după ce s-a rearondat parohiile: Rahova I, Rahova II, Tudor Vladimirescu şi Bariera Rahova, la care a fost numit preotul Giurcanu Gheorghe, fost misionar patriarhal.

 

Biserica s-a construit începând cu anul 1953 pe un teren donat de Alexandrina Penea Petre, cu Înalta Binecuvântare a P.F. Patriarh Justinian, prin contribuţia enoriaşilor parohiei, sub conducerea preotului paroh Giurcanu Gheorghe.

 

În 1955 s-a construit catapeteasma bisericii, clopotniţa, s-a procurat un clopot mare, s-a împodobit biserica cu obiecte de cult: Evanghelie, Sf. Vase, cărţi de cult, etc. În anul 1956 a fost construită casa parohială, formată din două camere şi dependinţe, precum şi magazia pentru depozitarea anumitor materiale.

 

În anul 1958, odată cu venirea preotului Dumbravă Dumitru, s-a procurat şi clopotul mic.

 

Între anii 1963 – 1964 a fost pictată în tehnica „tempera”, de pictorul D. Hornung.

 

În 1967 a fost împrejmuită cu gard din prefabricate, a fost construit pridvorul bisericii, a fost pictat în tehnica „frescă”, precum şi exteriorul, iar pictura din biserică a fost spălată, sub conducerea preotului paroh Alexandru Dumitrescu.

 

La 12 septembrie 1971 a fost târnosită de P.S.Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, preot paroh fiind Alexandru Dumitrescu.

 

Între anii 1978 – 1979 au fost executate unele lucrări de reparaţii, în urma cutremurului din 1977, a fost pictată interior şi exterior în tehnica „frescă”, de către pictorul Victor Georgescu. Tot atunci s-au procurat stranele şi mobilierul din biserică, fiind confecţionate la atelierele Sfintei Patriarhii, sub conducerea preotului paroh Stănculescu Iulian.

 

Între anii 1978 – 1979 iar la 23 septembrie 1979 a fost resfinţită tot de P.S.Episcop Antonie Ploieşteanul.

 

Între anii 1991 – 1992, pictura a fost restaurată de pictorul Radu Mărcurescu, sub conducerea preotului paroh Iulian Stănculescu.

 

În 2004 s-au început lucrările de subzidire exterioară şi restaurarea faţadei exterioare a Bisericii, cu contribuţia deosebită a Domnului Inginer Stoleru Cristian. 

 

Din anul 2008, s-au continuat şi finalizat lucrările de subzidire exterioară la biserică, s-a executat în întregime instalaţia electrică, s-au executat lucrări la pardoseală şi montarea de granit, s-a executat instalaţia de sonorizare, s-au procurat aparate de aer condiţionat pentru climatizare, s-a montat uşă de termopan la intrare şi geam de termopan în tindă, s-a procurat şi executat instalaţia de încălzire: centrală termică, calorifere.

 

Sfântul sălaş este o construcţie modestă, de 15 x 5,6 m, cu un acoperiş înalt de circa 5 metri, învelit cu tablă, care urmăreşte curbura bolţii navei şi a altarului, deasupra ridicându-se o turlă mică, hexagonală. 

 

Biserica are formă dreptunghiulară în plan, terminat cu altarul poligonal. Naosul este acoperit cu o boltă semicilindrică, iar celelalte compartimente au plafonul orizontal. La interior, pereţii şi plafoanele sunt acoperite cu picturi în culori pe fond albastru. 

 

Pereţii exteriori sunt zugrăviţi simplu şi au la partea superioară o friză de medalioane cu icoane de sfinţi, pictată de jur împrejurul bisericii. Lăcaşul este lipsit de alte elemente decorative. Lumina pătrunde prin cinci ferestre mici, înguste, şi o fereastră mai mare la pridvorul închis. Intrarea în biserică se face pe faţada laterală de sud.

 

În anul 2010 s-au început lucrările de pictură din nou, în tehnica tempera, de către pictorul bisericesc Vasilescu Elena, din Bucureşti, lucrări ce dăinuie până în ziua de astăzi.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version