Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia Bucov

Hramuri: Sfânta Treime, Adormirea Maicii Domnului

Adresa: Com. Bucov, sat Bucov, cod 107110, jud. Prahova

Protoieria Urlaţi

Paroh: Pr. Mihai Ionescu, tel.0744.323.748

Coslujitor: Pr. Valentin Cazan, tel. 0722.264.792

Cod IBAN: RO35CECEPH013RON0231195

Banca: CEC Bank – Sucursala Ploieşti

 

 

Istoric

 

Despre existența localității Bucov documentele vorbesc și o plasează în timp înainte de secolul al XV-lea, fiind amintit ca un târg înfloritor în care este de presupus că a existat și o biserică. Abia în 1617, C. Filipescu, vornic al Țării Românești, cu ocazia construirii unei noi biserici, face precizarea că aceasta este ridicată în locul uneia mai vechi. Pisania bisericii din 1617 s-a pierdut, însă zidurile din cărămidă, groase de 1,40 m, au rezistat mult timp, deși biserica a avut de suferit în timpul invaziilor otomane. În curtea bisericii, Dinu Filipescu a fost decapitat de turci la sfârșitul secolului al XVIII-lea, după care satul a fost pustiit iar biserica părăsită. Abia la începutul sec. al XIX-lea (prin 1803–1806), Procopie Filipescu a cumpărat moșia Bucovului, instalându-se aici. După refacerea bisericii – până atunci părăsită – el o redă cultului în bună stare de folosință. 

 

O nouă reparație se aduce bisericii în 1913, când i se adaugă absidele, două turle, și se înalță cu circa 3 m. Cutremurul din 1940 o degradează complet, se prăbușesc turlele, absidele, cupolele, dar în 1941 biserica este refăcută din nou și redată cultului.

 

În ziua de 6 iunie 1944, bombardamentul american asupra Ploieștiului, a rafinăriilor din vecinătatea Bucovului, face ca cele 6 bombe căzute asupra bisericii să o  transforme într-un morman de moloz și scrum, rămânând din tot ce era până atunci – o catedrală armonios concepută – numai fundațiile.

 

După război, cu toate eforturile preotului N. Andreescu și ale consiliului parohial de a construi o biserică de dimensiunile celei pierdute (350 mp), pe care să o amplaseze în centrul localității, autoritățile comuniste abia au admis construirea unei capele mortuare, de numai 100 m2. Capela a fost construită în 1953, și pictată tot atunci, dar în 13 decembrie 1968 a trecut printr-un puternic incendiu. Este refăcută în aceeași formă în care este și astăzi. Nu a fost ocolită nici de cutremurul din 1977, care a făcut ravagii în zonă. În 1977-1978 capela a fost consolidată, s-a construit clopotniță nouă de zid, o cameră pentru cancelarie și arhivă la parter, s-a legat printr-o pasarelă clopotnița de capelă. Pictura în frescă a fost realizată de un zugrav din Bucov, iar catapeteasma și stranele noi sunt din lemn de stejar. Lângă capelă se află cavoul Fillitis, destinat înhumării familiilor preoților slujitori, o lucrare de artă. În 1982, s-a ridicat Monumentul Eroilor căzuți pentru patrie în cele două războaie mondiale din parohia Bucov. Parohia păstrează, ca obiecte de patrimoniu, un potir vechi din argint, o Evanghelie cu coperți din lemn, din secolul al XVIII-lea, și o icoană a Maicii Domnului pictată pe lemn.

 

După 53 de ani în care capela a suplinit și lipsa unui lăcaș de cult, în anul 2006 s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică, amplasată în centrul satului, împlinind astfel visul unei întregi generații. După șase ani de eforturi din partea preoților, enoriașilor și autorităților locale, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a reușit ca, la data de 4 iunie 2012, de sărbătoarea Sfintei Treimi, hramul bisericii,  Casa Domnului, nouă, mare și frumoasă, pe măsura credinței și evlaviei strămoşeşti, sa fie sfințită de către Preasfințitul Ciprian Câmpineanul.

 

Între slujitorii vrednici de pomenire ai parohiei, în decursul timpului, amintim pe preoții Petre Provian, Nicolae Andreescu și Dinu Georgescu. În prezent slujesc preoții Valentin Cazan și Mihai Ionescu.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version