Logo

Biserica Parohiei Maica Precista

Categorie: Protoieria Ploieşti Nord Scris de Iulian Dumitrașcu Accesări: 7220

Localizare: Biserica „Maica Precista” este situată în plin centru istoric al Municipiului Ploieşti, la întretăierea str. Armoniei cu str. Mihai Bravu, vis-a-vis de Procuratura Ploieşti şi de casa monument istoric „Mihail Kogălniceanu”.

Hramuri:  „Adormirea Maicii Domnului” – 15 August

„Naşterea Maicii Domnului” – 8 Septembrie

Adresa: Str. Armoniei, nr. 3, Ploieşti, jud. Prahova

Preoţi slujitori: Preot Paroh Musat Stefan Tel. 0722343235

Preot Coslujitor Savelovici Anton Tel. 0723357157

Cod IBAN: RO10CECEPH0136RON0231160

 

 

Scurt istoric

 

Biserica „Maica Precista”, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” este unul dintre monumentele religioase, istorice şi de artă ale municipiului Ploieşti şi aparţine patrimoniului local şi naţional prin valoarea pe care o reprezintă.

 

Biserica este situată în plin centru istoric, administrativ, cultural şi religios al oraşului Ploieşti, la intersecţia străzilor Armoniei, fostă C. Stoicescu, Artei şi Mihai Bravu.

 

Sfântul Locaş este mult mai vechi decât anul  inscripţionat în pisania de deasupra uşii de la intrare: „acest sfânt locaş s-a zidit la anul 1820 mai 10”. Afirmaţia este dovedită de existenţa unei biserici de lemn, anterior celei zidite, fapt confirmat de „Catagrafia bisericilor şi preoţilor din Ploieşti, la anul 1810” aparţinând Eparhiei Ungrovlahiei, realizată în timpul păstoririi mitropolitului Ignatie (1810-1812).

În unele documente, biserica este denumită „Maica Domnului” ori „Sfânta Adormire a Maicii Domnului” sau „Sfânta Născătoare de Dumnezeu”, „Adormirea Precistei” sau „Maica Precista” (aşa cum apare în catagrafia de la 1810).

 

Actualul edificiu, conform pisaniei de deasupra uşii, este construit în vremea Domnitorului Ioan Alexandru Şuţu la data de 10 mai 1820.

Între ctitorii acestei biserici se află şi familia Cantilli, ai cărei membri se află îngropaţi în curtea bisericii, la loc de cinste, sub o placă de mormânt monumentală.

 

Mihail Sevastos, în „Monografia Oraşului Ploieşti” descrie biserica în felul următor: „cu turnuri de lemn, obişnuite după cutremurul din 1819, avea o siluetă şi era decorată în exterior cu o friză de sfinţi sub streaşină care îi dă un aspect pitoresc şi care o distingea între celelalte biserici din oraş”.

 

Interesantă este tâmpla de lemn, catapeteasma bogat sculptată, conformă cu stilul nostru bisericesc.

 

Într-o stare de degradare accentuată, biserica construită în stil bizantin cu trei turle deschise şi în formă de cruce latină este renovată de Părintele Petre Nicolescu-Veselu în perioada 24 iulie-23 octombrie 1934, sub directa supraveghere a Comisiei Monumentelor Istorice, ocazie cu care i se construiesc turle noi, de zid, cu profiluri zvelte, pridvor nou, susţinut de 12 coloane de piatră, tavane, abside, cafas, mobilier şi acoperiş nou, iluminat electric şi încălzire centrală.

 

În urma cutremurului din noaptea de 9-10 noiembrie 1940 şi a bombardamentului din timpul celui de al doilea Război Mondial au fost produse avarii bisericii, fapt care a necesitat noi lucrări de reparaţie: subzidirea temeliei, înlocuirea celei vechi cu soclu de piatră cioplită de jur împrejurul bisericii, înlocuirea acoperişului şi tencuirea pe dinafară a zidurilor, apoi turnarea din nou a clopotului şi ridicarea unei noi clopotniţe, cu schelet metalic, lângă biserică, cea veche fiind dărâmată în 1934 pentru că nu mai corespundea stilului bisericii.

 

Pictarea din nou a bisericii a fost începută la 11 ianuarie 1968 şi terminată în 1973, pictura fiind realizată de pictorul Iosif Keber în stil bizantin frescă.

 

După cutremurul din 1977 biserica a avut de suferit, fiind restaurată în vremea vrednicului preot Săvulescu Ştefan, fost protopop al Protoieriei Ploieşti.

 

Pictura a fost restaurată în două rânduri între anii 1984 - 1986  şi 2000 – 2006 şi resfinţită la 7 decembrie 2006.

 

În curând biserica va intra într-un amplu proces de reparaţii capitale, întrucât în urma unei expertize de specialitate s-a constatat că, în eventualitatea unui cutremur, biserica ar putea suferi serioase avarii sau chiar distrugerea completă. De aceea am procurat materialele, iar cu ajutorul lui Dumnezeu în vara anului 2012 vor începe lucrările de reparaţii la întreg edificiul.

 

Viaţa bisericii noastre a fost marcată şi de prezenţa unor personalităţi ale istoriei, vieţii politice şi cultural – religioase locale, naţionale şi internaţionale.

 

Între aceste personalităţi care s-au plecat la rugăciune în Sfânta Biserică Maica-Precista amintim:

 

•Ţarul Întregii Rusii Alexandru al II-lea, care a locuit în apropierea bisericii în perioada 25 mai-11 iunie 1871. Ţarul a participat la Sfintele Sărbători de Paşti, şi în amintirea acestui eveniment dăruieşte o serie de obiecte şi odoare liturgice;

 

•Marele poet naţional Mihai Eminescu;

•Ministrul Mihail Kogălniceanu care a locuit o perioadă de timp în casa de vis-a-vis de biserică;

•Istoricul Nicolae Iorga;

•Poetul Nichita Stănescu;

•Actorul Toma Caragiu.

 

Din cei şase patriarhi ai României trei, adică Justinian Marina (2 februarie 1976), Justin Moisescu (25 martie 1985) şi Teoctist Arăpaşu (8 noiembrie 1987) au poposit în această Sfântă Biserică.

 

Între preoţii slujitori amintim:

 

•1780 – 1804 Ioan Marin

•1803 Hristea Radu

•1804 Ilie Barbu

•1826 – 1833 Popa Teodor

•1833 – 1860 Stelian Dobre

•1860 – 1872 Constantin Marinescu

•1872 – 1882 Nae

•1882 – 1932 Gheorghe Grigorescu

•1880 – 1929 Filip Marcoviceanu

•1932 – 1983 Petre Nicolescu – Veselu

•1983 – 2010 Ştefan Alexandru Săvulescu

•În prezent Muşat Ştefan şi Savelovici Anton

 

Parohia este implicată în sprijinirea unor tineri merituoşi de la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” Ploieşti.

Arhiepiscopia Bucurestilor