Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Biserica Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi”

Localizare: Biserica parohiei Sfinţii Trei Ierarhi se află în zona de Vest a Municipiului Ploieşti, la intersecţia străzilor General Eremia Grigorescu şi Baraolt.

Hramuri: Sfinţii Trei Ierarhi, Izvorul Tămăduirii şi Sfinţii Epictet şi Astion (8 iulie)

Adresa: Strada General Eremia Grigorescu, nr. 23 A, Ploieşti, tel.:0244.584.967

Preot paroh: Mihăiescu Ion, tel.: 0722555143

Preot Stoica Daniel, tel.: 0744485646 

Cod IBAN: RO08CECEPH0136RON0231196

Banca: CEC Bank Ploieşti   

 

 

Scurt istoric

 

Pe un teren cu o suprafaţă de cca 7000 m.p., oferit de către Primăria Ploieşti în concesiune, pe termen nelimitat, teren pentru care în scurt timp se va elibera şi Titlul de proprietate, se construieşte, din anul 1990 o mare catedrală cu hramurile Sfinţii Trei Ierarhi, Izvorul Tămăduirii şi Sfinţii Epictet şi Astion.

 

Demersurile pentru înălţarea noului locaş de cult au aparţinut unui Comitet de iniţiativă al enoriaşilor, chiar înainte de constituirea parohiei. Iniţiativa acestora s -a bucurat de atenţia şi binecuvântarea Centrului Eparhial care a aprobat construirea bisericii ca filială a parohiei apropiate, Sfinţii Atanasie şi Chiril.

 

În toamna anului 1990 a fost sfinţit locul şi s-a pus piatra de temelie a noii catedrale a Ploieştiului de către P. S. Vasile Târgovişteanul, pe atunci Vicar Patriarhal. Din acel moment, au fost demarate lucrările de proiectare şi de contrucţie, reuşindu-se ca prin contribuţiile enoriaşilor din zonă şi din oraş, până în anul 1998, cu unele întreruperi, să se execute parţial lucrările de excavaţie, egalizare la demisol şi turnarea pereţilor altarului de la demisol Noua construcţie este compartimentată în două biserici: una la demisol, pentru slujbele zilnice, iar cealaltă pentru slujbele săvârşite în duminici şi cu ocazia praznicelor împărăteşti.

 

La insistenţele Comitetului parohial, constituit în jurul noii biserici, Centrul Eparhial a aprobat la data de 01.07.1997 crearea parohiei cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi. În acelaşi an, la 18 octombrie, la propunerea P.S. Teodosie Snagoveanul, a fost numit în fruntea acestei parohii preotul Mihăescu Ion, care a dovedit multă osârdie în zidirea şi repararea bisericilor din parohiile: Udreşti, Dobrota şi Podgoria.

 

Din data de 01.03.1998 s-au reluat lucrările de contrucţie, a fost amenajat un paraclis într-o baracă metalică, în care se oficiază slujbele şi au loc celelalte activităţi bisericeşti, paraclis care a fost sfinţit de către P.S Teodosie Snagoveanul, la data de 18 iunie 1998. Reluarea lucrărilor a fost binecuvântată de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, care la data de 10.09.1998 a vizitat parohia şi, cu această ocazie, a scris pe una din filele evangheliei, următoarele:

 

„ Binecuvintez iniţiativa şi începutul acestei Biserici, o nouă catedrală a   Ploieştiului.                                                      TEOCTIST,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

10 septembrie 1998”.

Deoarece între Consiliul parohial şi arhitectul Cătălin Hoinărescu au intervenit discuţii în ceea ce priveşte construcţia noii catedrale, s-a ajuns la concluzia renunţării la serviciile acestuia precum şi la dreptul de autor.

 

Întrucât proiectul iniţial nu prevedea întregul ansamblu din jurul bisericii, a fost întocmit un nou proiect având ca autor pe arhitectul Cristian Dumitrescu, iar ca specialist în probleme de rezistenţă, pe inginerul Ion Amariei. Acest proiect a fost finalizat şi autorizat de Primărie în anul 2002 în următoarea structură:

 

Biserică cu rang de catedrală, care la demisol va cuprinde o capelă, în care se vor săvârşi slujbe de zi cu zi, iar deasupra, biserica propriu zisă. Aceasta, proiectată sub formă de cruce, îmbinând stilul bizantin cu tradiţia bisericii munteneşti, fiind cu trei turle în secţiune octogonală, va avea următoarele dimensiuni: lungimea- 45 m, lăţimea la absidele naosului- 33 m, înălţimea până la vârful turlei celei mari- 37 m, afară de cruce, iar celelalte turle mici- 27 m.

 

La interior, toate părţile componente, absidele şi turlele vor fi legate armonios şi sprijinite pe arcade largi din beton, iar cafasul sub formă de U se va extinde şi asupra părţilor laterale ale pronaosului.

 

Clopotniţa, cu o înălţime de 27 m., va fi amplasată la intrarea în curte şi va fi copia uneia din turlele mici ale bisericii. Pătrunderea în curte se va face pe sub o largă arcadă practicată la baza turlei care, la parter, în cele două părţi, va fi prevăzută cu o cameră pentru arhivă, alta pentru pază, magazii, grupuri sanitare, etc.

 

În locul actualei capele se va construi un aghiasmatar, în strânsă legătura cu al doilea hram, Izvorul Tămăduirii.

 

În partea de Est a curţii a fost construit un magazin în care a fost extins pangarul bisericii, obiectele de cult fiind valorificate la preţuri controlate, care să fie în sprijinul credincioşilor.

 

Din această descriere rezultă că proiectul, însuşit şi de Consiliul parohial, se înscrie în preocupările Bisericii Ortodoxe Române de a îmbina cât mai armonios trebuinţele spirituale cu cele sociale, de dezvoltare a spiritului şi de solidaritate între credincioşi.

 

 O asemenea operă nu se săvârşeşte uşor. Vor fi necesare eforturi mari, dar există voinţa de a o duce până la capăt.

 

Activitatea desfăşurată în cadrul paraclisului confirmă acest lucru. Paraclisul este deschis zilnic între orele 07.00 şi 19.00 şi a fost înzestrat cu icoanele, cărţile şi obiectele de cult necesare, donate în mare parte de către enoriaşi, în fruntea cărora se distinge osârdia preotului paroh Mihăescu Ion.

 

Se lucrează la contrucţia Bisericii şi concomitent cu aceasta la Centrul Social Parohial. Lucrările au fost reluate în anul 1998 la biserică, iar în anul 2002 au început cele pentru Centrul Social. 

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version