Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Biserica Parohiei "Naşterea Domnului" şi "Sfântul Apostol Andrei"

Localizare: Biserica cu hramurile : Naşterea Domnului şi Sfântul Apostol Andrei se află situată în partea de Nord a Municipiului Ploieşti, pe strada Andrei Mureşean, la nr. 60, în cartierul Cina.

Hramuri: Naşterea Domnului şi Sfântul Apostol Andrei

Adresa: Str.Andrei Mureşan nr.60, Ploieşti, jud. Prahova, telefon: 0244/546601

Paroh: Preot Chilan Ioan, tel.: 0788288473

Preot slujitor: Chilan Ioanin, tel.: 0723516455

Cod IBAN: RO23RNCB0205044876670001

  

Scurt istoric

 

Iniţiativa construirii monumentalei biserici situate pe strada Andrei Mureşan din Ploieşti a aparţinut fraţilor preoţi Alexandru Chilan şi Ion Chilan, care, împreună cu reprezentanţi ai locuitorilor zonei de Nord a Municipiului Ploieşti, au făcut demersurile necesare obţinerii binecuvântării Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist prin Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae Corneanu.

 

Avizul favorabil a fost acordat de Patriarhia Română la data de 8 februarie 1990.

 

Primăria Municipiului Ploieşti, la cererea preoţilor, a atribuit o parte din Parcul Tineretului, din cartierul Cina al oraşului, prin “transfer proprietate de stat in folosinţă gratuită, fără termen”, în suprafaţă de 5 970 m.p.

 

Planurile şi documentaţiile tehnice privind amplasamentul şi arhitectura viitoarei biserici au fost executate de domnul arhitect Tiberiu Cosâmbescu, un om cu deosebite calităţi religios-morale, care s-a implicat în chip generos şi dezinteresat.

 

Pentru proiectele de structură şi de rezistenţă şi-a adus contribuţia, la fel de generos, domnul inginer Adrian Ghiţulescu, expert tehnic de mare competenţă profesională, în acelaşi fel jertfelnic.

 

După obţinerea tuturor aprobărilor de stat şi bisericeşti s-a oficiat Slujba de sfinţire a locului, prin punerea pietrei de întemeiere şi săvârşirea celei dintâi liturghii arhiereşti, în data de 24 iunie 1990, de către vrednicul de pomenire Părintele Patriarh Teoctist. Cu acest prilej deosebit de important, viitoarea biserică cu hramurile: «Naşterea Domnului şi Sfântul Apostol Andrei» a primit Antimisul, cu sfinte moaşte. 

 

S-a înscris astfel în istoria oraşului un sfânt eveniment binecuvântat de Dumnezeu prin participarea şi slujirea unui important sobor de preoţi şi credincioşi, veniţi de aproape şi de departe. Din Ardeal, de la Sibiu şi din împrejurimi s-au alăturat ploieştenilor, preoţi şi credincioşi însufleţiţi de aceeaşi emoţie şi dragoste. La slujbă au participat şi oficialităţi locale.

 

Slujbele religioase au fost oficiate mai întâi sub cerul liber, iar mai apoi într-o baracă metalică ce a îndeplinit, până în anul 1994, funcţia de paraclis. Din acest an slujbele religioase au fost săvârşite în noua şi monumentala biserică aflată încă în construcţie.

 

Intrarea în noua biserică, cu hramul Sfântul Apostol Andrei, cu binecuvântare arhierească, a constituit un nou prilej de emoţie şi bucurie duhovnicească pentru poporul lui Dumnezeu şi slujitorii Lui, veniţi în număr mare din cele mai îndepărtate colţuri din ţară şi din străinătate.

 

 Înalţi oaspeţi, demnitari români aflaţi în trecere prin oraşul nostru, au trecut pragul sfântului locaş.

 

Aici s-au îmbisericit şi preoţi vârstnici minunaţi, persecutaţi şi întemniţaţi în perioada comunistă. Părintele Grigore Mitu, părintele Dumitru Saghel, exemple de slujire jertfelnică şi alţi preoţi şi credincioşi doritori să-L preamărească pe Dumnezeu şi să invoce Harul Său pentru continuarea înălţării bisericii cu hramul “Sfântul Apostol Andrei, Cel Dintâi Chemat.”

 

La cele două sfinte altare ale bisericii au slujit, de-a lungul timpului, mai mulţi ierarhi,membri ai Sfântului Sinod şi preoţi veniţi din străinătate.

 

 In anul 1996, Consiliul parohial împreună cu preoţii şi credincioşii, a iniţiat, după tradiţia străveche şi sfântă, proiectul de construire a unui aşezământ de slujire filantropică şi misionar-catehetică: «Andreiada». Acest aşezământ, prin activităţile pe care le desfăşoară completează şi îmbogăţeşte viaţa religios-morală din parohie prin programe catehetice şi educative, precum şi de asistenţă socială a enoriaşilor aflaţi în dificultate. 

 

 În anul 2000, la solicitarea preoţilor şi a Consiliului parohial, s-a obţinut, din partea Primăriei Municipiului Ploieşti, o altă suprafaţă de 669 m.p. de teren pentru amenajarea unui parc auto pentru enoriaşi.

 

Între anii 2005-2007 au fost realizate lucrări de pictură, în tehnica fresco a bisericii de la demisol, cu primul altar: ”Naşterea Domnului”, într-o inspirată formă imagistică.

 

În anul 2007, după 17 ani,în ziua de 24 iunie, vrednicul de pomenire Părintele Patriarh Teoctist a dorit, să revină în această biserică la ceas aniversar, pentru sfinţirea locului unde se ridică astăzi paraclisul cu hramurile: Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei, deşi, în decursul anilor mai poposise inopinat, cu dragostea şi blândeţea-i caracteristice, la sfintele slujbe, atras de amploarea lucrărilor şi de frumuseţea locaşului ce se prefigura. Cu acest prilej, a fost binecuvântat şi aşezământul «Andreiada».

 

Vizita providenţială a Preafericirii Sale avea să-şi lase definitiv amprenta asupra acestui loc sfânt, de fapt ultimul loc binecuvântat înainte de trecerea la cele veşnice, întrucât, ca prin miracol, ceea ce se preconiza a fi doar un edificiu sacru, a devenit, în timpul relativ scurt un adevărat complex parohial cu biserică, paraclis, aşezământ cultural-misionar şi filantropic, aghiazmatar şi troiţă maramureşană, o livadă în devenire şi spaţiu de parcare. 

 

În prezent, sfintele slujbe se oficiază succesiv atât în biserica de la subsol, cu hramul “Naşterea Domnului” pentru perioada de iarnă, dar şi în biserica de sus, cu hramul: ”Sfântul Apostol Andrei”, în funcţie de anotimp şi de programul lucrărilor, de specificul acestora.

 

În ceea ce priveşte construcţia bisericii se poate afirma că este monumentală, în autentic stil bizantin, din cărămidă roşie aparentă, bogat ornamentată cu simboluri creştine.

 

Deasupra bisericii străjuiesc trei turle cu frumoase ornamentaţii şi ancadramente.

 

Exteriorul zidurilor, ca şi turla centrală, este împodobit cu un relief din aceeaşi cărămidă, evidenţiind motivul crucii Sfântului Andrei (din simbolistica populară) iar pereţii poartă un brâu împletit din cărămidă aparentă cu o faţadă bogat împodobită de colonade şi arcade monumentale.

Planul de construcţie urmăreşte forma crucii bizantine cu abside largi atât pentru Sfântul Altar cât şi pentru naos spre partea de miazăzi şi miazănoapte.

 

Pronaosul este dominat de două cafasuri suprapuse iar, la intrare, atriumul şi tinda de coloane svelte şi arcade.

 

Catapeteasma este lucrată de meşteri populari moldoveni, în lemn de stejar cu ornamente simbolice, împodobită cu icoane în stil bizantin, pictate de meşteri iconari de talent, buni cunoscători ai artei iconografice.

 

Izvoarele vitalităţii parohiei au fost totdeauna rugăciunea neîncetată, activităţile predicatoriale şi catehetice, lucrările cultural-misionare şi samaritene în duhul tradiţiei Bisericii Ortodoxe, credincioşii reuşind să se cunoască între dânşii, să se înfrăţească şi să fie uniţi ca roiul de albine, făuritor de minuni prin slujirea lui Dumnezeu şi a bisericii strămoşeşti,  prin altruism, evlavioşi şi demni, frumoşi duhovniceşte şi curaţi la suflet.

 

În timp de 20 de ani de trudnică muncă şi osteneli, credincioşii au spiritualizat materialele de ctitorire şi împodobire a acestei biserici suprapuse: Naşterea Domnului şi Sfântul Apostol Andrei încât ele nu sunt «făcute» ci născute în chinuri, în tainice dăruiri şi jertfe închinate Bunului Dumnezeu. De aceea, biserica, ea singură, mărturiseşte atât pentru credincioşii strămutaţi în împărăţia luminii, cât şi pentru cei care au rămas în strădaniile sfinte ca dar pentru generaţiile viitoare, despre credinţa, vrednicia şi iubirea fără seamăn a fiecăruia. Acestea sunt fapte de credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu şi viaţa neamului nostru, fără ostentaţie şi evidenţiere de nume, ca «seminţele şi comorile tăinuite în ţarină» după cuvântul şi învăţătura dumnezeieştii Evanghelii.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version