Logo

Biserica "Buna Vestire" - Belu

Categorie: Protoieria IV Capitală Scris de Iulian Mihai Accesări: 5302

Adresa: Șos. Giurgiului, nr. 29A, sector 4, București, Protoieria IV Capitală

Biserica nu este monument istoric.

Pentru credincioșii care doresc,  pot să doneze pentru lucrările bisericii noastre în următoarele conturi:

PAROHIA BUNA VESTIRE  BELU, Bucuresti, Romania, 

RO93RNCB0278063610860001 – cont în LEI

RO33RNCB0278063610860014 – cont în USD

RO06RNCB0278063610860015 – cont în EURO

SWIFT: RNCB RO BU

BCR Bucureşti - Sucursala Şerban Vodã, Bucuresti, Romania

Parohie reprezentată prin preotul paroh Dan Alexandru Barica.

Preoţi slujitori: Pr. Paroh Daniel – Alexandru Bărîcă - Tel. 0722.438.111 şi 021.323.84.77

                     Preot Iconom Stavrofor Aurel Bărîcă - tel: 0723.912.110 sau 021/336.30.90

                     Preot Cezar Gavril Dumitrescu - Tel. 0722657936

                     Preot Nicolae Puşcaş - Tel. 0728727187

Site: http://www.bunavestirebelu.ro/

 

Biserica “Buna Vestire –Belu” este situată în partea se sud a Bucureștiului, având următoarele hramuri: Buna Vestire a Maicii Domnului (25 martie) și Sfinții Apostoli Petru și Pavel (29 iunie). 

 

SCURT ISTORIC

 

După anul 1877 au apărut primele aşezări în cartierul Belu, în urma împroprietăririi ostaşilor care au luptat împotriva turcilor.

 

În acea vreme, dinpunct de vedere bisericesc, populaţia acestui cartier depindea de parohia „Satul Nou”, în prezent devenită Progresul. 

 

În perioada dintre anii 1900 şi 1910, înmulţindu-se numărul populaţiei din cătunul Belu, apare și organizarea bisericească de sine stătătoare. Primul Comitet pentru zidirea bisericii din cartierul Belu a fost constituit la 27 februarie 1911.

 

Din anul 1911 a început colectarea banilor pentru construcţia  bisericii, iar pentru împlinirea nevoilor religioase  ale credincioşilor, s-a ridicat, în acelaşi an, un paraclis,  în Şos. Giurgiului nr. 23, demolat în anul 1958.

 

Planul construirii unei noi biserici s-a aprobat de autorităţile superioare bisericeşti şi comitetul parohial. Terenul actual,situat în Şoseaua Giurgiului 29A,  a fost donat în 1922 de către Prea Sfințitul Nifon, Episcopul Dunării de Jos. 

 

Pe acest teren s-a hotărât construirea bisericii noi, la 29 aprilie 1925 sfinţindu-se locul, iar la 29 iunie 1925 s-a pus piatră de temelie. După 9 ani, la 29 iunie 1934, biserica a fost târnosită, stabilindu-se hramul „Buna Vestire” şi „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 

 

Lucrările au mers destul de repede, cheltuielile fiind suportate de Casa Bisericii, care avea la dispoziţie un însemnat fond pentru construirea unei biserici în cartierului Belu, care a fost donat de către un mare negustor, Petru Mihail, dimpreună cu soţia sa, Anastasia, la care s-a adăugat contribuţia însemnată a enoriaşilor, strânsă în urma iniţiativei Comitetului Bisericesc, precum şi a Căminului Cultural Şerban Vodă, care funcţiona sub preşedinţia căpitanului Opriş Ştefan, având o secţie pur bisericească.

 

Din punct de vedere tehnic, biserica s-a realizat de către ing. Ignat N. Mateescu, sub îndrumarea şi controlul direct al Ministerului Cultelor – Casa Bisericii.

 

Preotul paroh sub care au început lucrările de construcţie şi s-au terminat a fost Pr. Popescu Petre. Făclia parohiatului de la Pr. Popescu Petre a trecut în anul 1941 la Pr. Alexandru Delcea, după care urmează Pr. paroh Vasile Ionescu, din 1966 urmează Pr. Paroh Nicolae Grosu, iar din 1968 Pr. paroh Nicolae Voinescu. Au mai slujit la acestă sfântă biserică Pr. Ion-Popescu-Creangă (decedat la 21 Mai 2004), Pr. Tonciu Ion (decedat la 16 Mai 2002) şi diaconul Copăcianu Dumitru (decedat la 3 Octombrie 2004), care s-au străduit pentru înfrumuseţarea bisericii şi dotarea ei cu centrală termică proprie în 1970. 

 

Pictura interioară a fost realizată de pictorul Anastasie Damian. Între anii 1969 şi 1971 s-a refăcut total pictura în frescă de către pictorul Eugen Profeta, finisarea fiind făcută de către fratele său, pictorul Eremia Profeta. 

 

Biserica „Buna Vestire – Belu” este una dintre frumoasele biserici din Capitală, cu un stil arhitectonic deosebit şi original, cu o terasă la intrare, înconjurată de stâlpi, cu două porţi de intrare dinspre Şos. Giurgiului, acoperite de portaluri monumentale, sistem vilă. 

 

În interior, mobilierul unicat (stranele arhiereşti, stranele de cântăreţ, sfeşnicele împărăteşti, catapeteasma şi lambriurile),  care îmbracă pereţii si stâlpii, au fost executate din stejar masiv de către sculptorul Anghel Dima, într-un tot unitar specific, care fac să fie unică această sculptură din interiorul bisericii. La târnosirea din 1934,  Patriarhia Română a dăruit bisericii un policandru deosebit din bronz (recondiţionat în decembrie 2007).

 

Vrednici de pomenire  sunt  ctitorii  acestui Sfânt Locaş: Nifon Arhiereul - Episcop al Dunarii de Jos, Petru şi Anastasia Mihail, Pr. Petre Popescu, epitropii Tiberiu Dragomirescu şi Ghenea Dumitrescu, care au trecut spre cele veşnice, precum şi rândurile de consilieri ce s-au succedat, fiind alături de biserică şi depunând toată osteneala, printre care se numără: general Ştefan Opriş, I. Franţescu, N. Cenuşă şi alţii.

 

În anul 1988, la 1 Septembrie, a fost numit preot paroh Aurel Bărîcă (fost protopop de Giurgiu), după ieşirea la pensie a Pr. Voinescu Nicolae. Preotul Aurel Bărîcă a fost paroh până la 14 Martie 2011. 

 

În anul 1989 s-au făcut reparaţii de întreţinere la casa parohială. 

 

Între anii 1990-1993 s-a construit în cimitirul parohial o Capelă- Paraclis, în incinta căreia se află o cameră folosită pentru agape creştineşti. Capela este împodobită cu pictură în frescă executată de Simona Tudor şi a fost sfinţită de P.S. Episcop Teofan Sinaitul în 1993. 

 

În anul 1998 s-au făcut reparaţii capitale la casa parohială, s-a învelit cu tablă galvanizată şi s-a făcut revizia centralei termice. 

În anul 1999 s-a reconstruit cancelaria parohială, dotându-se cu o bibliotecă nouă.

 

În anul  2000 s-au făcut lucrări de întreţinere la acoperişul bisericii, la exterior şi la terasă. În anul 2003 s-au făcut reparaţii capitale la clopotniţă, iar în anul 2004 s-au restaurat picturile exterioare la biserică şi brâul floral. La 1 iulie 2005 s-a început repictarea bisericii de către Arhitect-pictor Samoilă Crişan.

 

La data de 1 Martie 2003 a fost numit preotul Cezar-Gavril Dumitrescu.

La data de 1 iulie 2005 a fost numit preotul Nicolae Puşcaş.

La data de 1 noiembrie 2007 a fost numit preotul  Daniel – Alexandru Bărîcă. 

 

Începând cu data de 15 martie 2011 preotul Daniel – Alexandru Bărîcă a fost numit preot paroh.

Un rol deosebit la executarea acestor lucrări l-au avut membrii Consiliului Parohial, precum şi enoriaşi şi închinători ai acestei Sfinte Biserici.

 

În prezent, având aprobarea Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, s-au început ori se vor executa lucrările de recondiționare (sau înlocuiri ale unor anumite elemente) ale Bisericii Buna Vestire Belu, pentru a se resfinți biserica:

 

-recondiționarea labriurilor catapeteasmei, ale Sfântului Altar și ale intrărilor;

-realizarea lumânărarului metalic;

-realizarea pardoselii interiorului bisericii;

-lucrări de reparații la soclul bisericii;

-tencuieli exterioare și vopsirea exteriorului bisericii;

-lucrări de reparații la terasă și executarea rampei de acces cărucioare;

-înlocuirea ușilor de acces și a grilajului de la intrarea în biserică (intrarea din latura de vest);

-recondiționarea icoanelor catapetesmei.

Arhiepiscopia Bucurestilor