Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Biserica Amza

Adresa: Strada Biserica Amzei, nr. 12, Sector 1, tel.: 021.317.84.19

Protoieria Sector 1 Capitală

Hram: Sfântul Ierarh Nicolae

Preot paroh: Pr. Silviu State

Tel.: 0720.104.439

Preoti coslujitori: Pr. Stelian Lupșor, Pr. Miron Mihuţ, Diac. Ion Frunteanu

Tel.: 0744.903.724, 0729.299.621, 0726.467.246

Cont IBAN: RO23RNCB0072049680170001

Banca: BCR Victoriei, Sector 1

 

 

Istoric

 

Biserica Sfântul Nicolae – Amza este situată pe strada general Christian Tell, colţ cu strada Biserica Amzei, în apropiere de piaţa Amzei. Istoria sfântului locaș începe în anul 1807, odată cu întocmirea propriului testament, de către polcovnicul (colonel) Nicolae Dărăscu și fratele său Dimitrie. Deoarece boala care-l măcina se agrava, colonelul decide să-l numească moștenitor pe nepotul său Năescu Amza, căruia îi lasă în grijă obligativitatea construirii unei biserici pe proprietatea sa din centrul Bucureștiului. El dorea ca biserica să poarte hramul Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, patronul său spiritual. Nicolae Dărăscu moare la scurt timp după semnarea testamentului, iar biserica s-a construit în următorii trei ani de la deces și s-a fi nalizat în anul 1810, sub atenta supraveghere a vistiernicului Amza Năiescu. Biserica a fost ridicată în cinstea praznicului Bunei-Vestiri și a Sfântului Ierarh Nicolae.

 

Cheltuielile aferente sfântului locaș au depășit suma moștenită de la unchiul său, ceea ce l-a determinat pe nepot să folosească întreaga sa agoniseală, la care s-a adăugat și zestrea soţiei sale Dobriţa, nascută Dărăscu. Acest sacrificiu s-a afl at abia în anul 1832, după moartea lui Amza Năiescu, atunci când testamentul lăsat urmașilor săi, a fost citit. Epitropia bisericii, familia și enoriașii au hotarît ca sfântul locaș să se numească Biserica Amzei, denumire sub care continuă să fi e cunoscută și astăzi.

 

În anul 1845 s-au construit în jurul bisericii 15 prăvălii cu locuinţe pentru suplimentarea fondurilor necesare parohiei în vederea cheltuielilor de întreţinere a edifi ciului. Biserica Sfântul Nicolae construită de vistiernicul Amza Năiescu, care a fost de dimensiuni mai mici decât actualul sfânt locaș și cu o singură turlă pe naos, a fost restaurată în anul 1846, ca urmare a degradărilor provocate de un incendiu, adăugându-se și două turle mici deasupra pronaosului. În anul 1875, cu fondurile Epitropiei a fost din nou restaurată, iar între anii 1898–1901, în timpul Mitropolitului Primat D.D. Iosif Gheorghian a fost reclădită din temelie la dimensiunile măiestoase de astăzi, lucrare relatată de pisania afl ată pe faţada de vest deasupra intrarii principale.

 

Parohia Sfântul Nicolae Amza, cuprinde pe toţi credincioșii ortodocși care locuiesc în spaţiul geografic situat între B-dul Dacia – la Nord, B-dul Calea Victoriei la Vest, Str. Amzei și Str. Tache Ionescu la Sud și Bdul Magheru la Est.

 

La această biserică au slujit mai mulţi preoţi printre care amintim: preoţii Vasile, Androne și Marin sec. XIX, Protoiereul Ilie Teodorescu (Episcopul Ilarie al Constanţei), Pr. Ioan Mihălcescu (Mitropolitul Irineu Mihalcescu), Pr. Marius Constantinescu, Pr. Traian Ghica, Pr. Constantin Grigorescu, Pr. Iuliu Man, Pr. Iuga, Pr. Nicolae Dragomirescu, Pr. Ion Ionescu Amza, Pr. Ion Șurubaru, Pr. Nicolae Necula și Pr. Miron Valeriu Mihuţ.

 

De la 1 ianuarie 2010 la biserica Amzei slujesc: P.c. Preot Silviu State, P.c. Pr. Stelian Lupușor și P.c. Diacon Ion Frunteanu.

 

Alte detalii

 

Seismul din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940 a provocat câteva fi suri monumentului care puteau avea consecinţe grave în timp. Acestea au fost remediate prin montarea a doi tiranţi, altul în altar ascuns în spatele iconostasului și unul încastrat în peretele de vest al bisericii, legând scările de acces spre cafas și camera clopotelor, adăpostite de cele doua turle false. Între anii 1940–1941 pictura murală interioară a fost parţial restaurată de către pictorul Gheorghe Th eodorescu Romanaţi.

 

Seismul din 4 martie 1977 a provocat bisericii degradări structurale de „importanţă minoră”, așa cum se pronunţă arh. Gh. Gh. Naumescu în Memoriul adresat Patriarhiei Române în anul 1978. El a susţinut că aceste degradări nu erau de natură să pericliteze stabilitatea și rezistenţa generală a edifi ciului, fi surile provocate de seism au fost remarcate pe toate cele trei abside și deasupra golurilor ferestrelor.

 

Acestor degradări se adaugă prăbușirea crucifixului metalic afl at pe turla centrală și a crucii de piatră montată deasupra frontonului de vest al bisericii. În 1978 au avut loc intervenţiile asupra monumentului ce au constat în reparaţii ale tencuielilor interioare și exterioare, montarea crucifixului pe turla centrală, repararea învelitorii de tablă și refacerea crucii (frontului vestic), montată pe structură din oţel armat, având forma și dimensiunile identice originalului. Această soluţie a fost aleasă pentru a micșora greutatea unei cruci masive de piatră, similară celei originale, care avea o greutate de peste 5 tone.

 

Descrierea Monumentului

 

Biserica Sfântul Nicolae-Amza este unul dintre monumentele de artă ecleziastică representative ale Municipiului București, characteristic pentru perioada de început a secolului al XX-lea, fiind construită după planurile arhitectului Alexandru Săvulescu, autorul Palatului Poștei Centrale din București, astăzi Muzeul de Istorie al României. Dacă construcţia amintită mai sus aparţine stilului Art Nouveau, biserica Amzei aparţine stilului neobizantin, bogat în elemente decorative de genul arcelor trilobate, frontoane, cornișe decorate în stuc, cruci massive de piatră, coloane angajate, etc.

 

În prezent au loc lucrări de consolidare şi restaurare.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version