Logo

Biserica „Vintilă Vodă”

Categorie: Protoieria Ilfov Sud Scris de Iulian Dumitrașcu Accesări: 5137

Adresa: Str. Unirii, nr. 26, oraș Popești Leordeni, jud. Ilfov

Protoieria Ilfov Sud

Hram: Sfântul Ierarh Nicolae

Preot paroh: Bondar Ionel

Telefon: 021.361.40.18

Cod IBAN: RO09 RNCB 0083 0028 

 

 

Istoric

 

Biserica Vintilă –Vodă este monument istoric (cod LMI: IF-II-m-B-15308)  şi se află în oraşul Popeşti-Leordeni, în partea de sud a Municipiului Bucureşti. Biserica a fost zidită de Hrizea Caridi (Popescu) vel vistier şi de soţia sa Maria (părinţii cronicarului Radu Popescu).

 

Biserica a fost restaurată şi pictată pe cheltuiala Alexandrinei Hagi-Vasile, proprietara din vecinătatea bisericii, fiind ajutată de doctorul Ioan Nicolescu şi Demetriu Georgescu, arendaşul moşiei, în anul 1889.

 

Pictura în ulei a fost executată de pictorul Ioanidis din Bucureşti în anul 1890.  Cu toată vechimea sa, biserica nu a suferit avarii grave, restaurarea neintervenind în afară de decorul interior şi exterior, decât în partea superioară, dincolo de cheile arcurilor şi bolţilor, lucru ce se poate dovedi analizând structura zidăriei de-a lungul scării ascunse din pronaos.

        

Zidurile sunt foarte groase (1,30 m) conform tehnicii constructive a timpului. 

        

În colţul de nord-est al planului în grosimea pereţilor, se găseşte scara ascunsă ce duce la clopotniţă. Astăzi nu mai este utilizată ca atare, clopotul fiind mutat în curtea bisericii, ca măsură de protecţie a monumentului.

       

La restaurare, turla de pe naos nu a mai fost refăcută, rămânând numai baza, pe care s-a rezemat acoperişul.

        

În interior naosul a fost boltit cu o calotă sferică pe doi tamburi suprapuşi (probabil rămăşiţe din vechea turlă), ce se sprijină pe pandantivi şi arcuri, ale căror picioare prezintă o uşoară retragere, înscriindu-se astfel pe linia ce marchează începutul timid al rezemării pe console.

        

Pronaosul este boltit tot cu o calotă, rezemată pe arcuri ce coboară pe pilaştrii din colţuri.

        

Clopotniţa (de deasupra pronaosului) a fost refăcută  din lemn, dar ea nu se sprijină - cum ar fi normal- direct pe vechea bază, păstrată în întregime. Datorită faptului că vechea clopotniţă nu se prăbuşise complet, meşterii care au lucrat la restaurare au păstrat porţiunea sănătoasă din ea şi abia deasupra au construit noua turlă din lemn. În felul acesta la exterior turla pare că se sprijină pe două baze suprapuse, una pătrată (vechea bază), cealaltă octogonală (partea inferioară a turlei vechi).

           

Se pare că şi absida altarului a suferit modificarea boltirii, întrucât bolta cilindrică şi semicalota să se rezeme pe o consolă continuă, ca la bisericile mai noi din secolul al XVIII-lea (Ienei, Creţulescu, etc.)

           

În urma cutremurului din 1940 pereţii bisericii crapă în mai multe părţi, iar în anul 1943 se face consolidarea acestora cu bare de fier, fără însă a fi afectată pictura în interior sau decorul exterior.

           

În cursul anului 1970 biserica a fost învelită cu tablă galvanizată, înlocuindu-se tabla zincată, prin străduinţa fostului preot paroh Nicolae Turcu, ajutat de enoriaşi; în acoperişul bisericii s-au găsit şi bucăţi de şindrilă prinse între ele cu cuie de fier, ceea ce presupune că la început biserica a fost învelită cu şindrilă.

 

În urma cutremurului din 4 martie 1977, biserica va suferi stricăciuni, când pică tencuiala din interiorul şi exteriorul bisericii.

           

În anul 1978, acestei biserici i se fac reparaţii capitale. Se pun stâlpi de beton armat, în părţile unde biserica era avariată şi se fac tencuieli în interior şi exterior. În 1983 biserica este pictată din nou în ulei. 

 

 În anul 2011, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost  înaintat Institutului Naţional al Monumentelor Istorice un proiect  pentru consolidare şi noi reparaţii capitale, ce se impuneau.

 

S-au demarat astfel, în 2012 lucrările de înlocuire a acoperişului, schimbându-se structura veche de lemn cu una nouă din stejar şi tabla galvanizată cu alta de cupru, conform proiectului avizat, actualmente fiind în curs construcţia unui canivou în jurul temeliei bisericii, acesta având rolul de a consolida şi asigura ventilarea, pentru evaporarea infiltraţiilor apei din fundaţie. De asemenea, se va amenaja şi un sistem de preluare şi evacuare a apelor pluviale. 

Arhiepiscopia Bucurestilor