Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia Rotari – filia Şoimeşti

Adresa: Com. Ceptura, sat Rotari, cod 107128 

Paroh: Pr. Nicolae Gabriel Joiţa

Tel. 0724.025.704

Cod IBAN: RO45RNCB0213012904370001

Banca: Banca Comercială Română – Agenţia Urlaţi

 

 

Istoric

 

Cătunul Şoimeşti a fost la început format din câteva familii sărace, care lucrau pe moşia boierului Şoimescu, cel care a ctitorit o modestă bisericuţă din lemn pe la anul 1670, ea dăinuind până astăzi, şi fiind salvată de mai multe ori de la prăbuşire iminentă, din cauza vechimii şi a instabilităţii terenului. În anul 1876, biserica a fost tencuită și zugrăvită, în anul 1903 i s-a ridicat o mica turlă și s-a refăcut acoperișul, iar în 1907 a fost reparată din nou.

 

O reparație capitală a fost făcută în anul 1930, biserica fiind renovată la interior și exterior, rămânând de completat pictura, care era ștearsă. În anul 1986, bisericuța din Șoimești, grav deteriorată, a fost reparată, iar la desfacerea acoperișului s-a constatat că, din cauza deplasării spre exterior a pereților, se mai suprapunea peste aceștia doar 2 cm, amenințând cu prăbușirea. S-a hotărât repararea urgentă a sfântului lăcaș, s-a dezgolit fundația și s-a ridicat pe vinciuri în partea de est cu cca 75 cm, pentru a reveni la nivel, s-a spart fundația veche pe ,,tălpi’’ și s-a turnat una nouă din beton armat, cu pinteni de metal, care să facă legătura dintre fundația de beton și structura din lemn a bisericii, s-a scos pardoseala din piatră, fiind înlocuită cu una din beton armat, edificându-se soleea, care nu exista până atunci, s-a înlocuit acoperișul cu unul nou, s-a consolidat bolta bisericii, care amenința să se prăbușească, cu 40 de bucăți din fier cu filet, s-a construit o catapeteasmă din cărămidă, s-a ridicat cu 20 cm piciorul sfintei mese, s-au refăcut pereții pe interior si exterior. Consolidările și reparațiile capitale au făcut ca bisericile să reziste foarte bine cutremurului din 1986. În primăvara anului 1987, s-a montat pe pereții interiori și exteriori ai bisericii sârmă groasă, țesută, s-a aplicat tencuiala și s-a construit amvonul bisericii, care nu exista până atunci, s-a înlocuit o parte a tâmplăriei, s-a refăcut complet instalația electrică, s-a vopsit tabla de pe acoperiș și s-au turnat bordurile exterioare și platoul de beton din partea de nord-est, pentru procesiuni și slujbe speciale, la data de 8 august 1987, când se încheie acest șir de lucrări.

 

Aceste locuri poartă pecetea timpului şi a istoriei, căci la câţiva km, la Budureasa, a fost descoperit un castru roman, iar mai târziu mulţi domnitori, ostaşi şi oameni de vază au trecut prin Rotari şi Șoimeşti în drumul pe Valea Teleajenului către Mizil. Marele voievod Mihai Viteazul (1593-1601) a trecut în timpul uneia dintre retragerile sale prin apropiere, pe la Balalai, iar Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a așteptat în apropiere de Urlați deznodământul bătăliei dintre Imperiul rus și cel otoman. Aici au poposit câteva personalităţi remarcabile ale Bisericii şi culturii  române. În perioada 1925-1935 a păstorit preotul Ioan Gafton, viitorul episcop al Râmnicului şi Argeşului. În acest timp, conform mărturiei romanului biografic Lucrătorii viei, ce descrie activitatea pastorală a preotului Gafton pe aceste meleaguri, au trecut pe aici, cu ocazia cercetărilor istorice si geografice, Nicolae Iorga şi Simion Mehedinţi.

 

Amintim și câțiva dintre preoții cunoscuți ai parohiei Rotari: Ioniță Stoica a păstorit pe la anii 1875, Constantin Rădulescu și Vasile Georgescu până în anul 1902, Gheorghe la 1903, când a fost renovată biserica parohială din Rotari, Ioan Dumitrescu, din 1903 la 1913, Ioan Popescu, între 1913 si 1920, ieromonahul Gurie Florea, din 1920 la 1925, când vine preotul Ioan Gafton, „primul dintre slujitori licențiat în teologie”. În anul 1970 a fost ridicată și refăcută crucea din lemn eroilor din satul Șoimești, iar în 1972 s-a turnat pardoseala în biserica din Rotari, care era pavată la interior cu piatră. Tot în 1972 s-a făcut împrejmuirea curții bisericii din Șoimești cu plasă de sârmă și au fost ridicate porțile de la intrarea principală. În anul 1976, s-a introdus curentul electric la bisericile din Rotari și Soimești. La cutremurul din 1977, bisericile din Șoimești si Rotari au fost grav avariate și ulterior au fost reparate prin străduința enoriașilor.

 

În zilele noastre, din necesităţi obiective (bisericuţele amintite fiind iremediabil afectate), creştinii dreptmăritori au hotărât să înceapă zidirea unei noi biserici, pe terenul de pe ,,Ţarnă’’, veche proprietate a parohiei, obţinut în instanţă după mulţi ani de judecată, situat între cele două sate amintite. În acest sens, sub îndrumarea preotului Constantin Joița, enoriașii din Rotari, Șoimesti și Malu Roșu au efectuat o serie de lucrări pregătitoare pentru construirea noii biserici.

 

La data de 15 iulie 2007,  ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist (1986-2007), Preasfinţitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a oficiat ,,rânduiala care se face la punerea pietrei de temelie şi la înfigerea crucii’’ pe terenul ce constituie amplasamentul noii biserici.

 

După întocmirea proiectului și obținerea autorizației, au fost demarate lucrările de construire ale noii biserici, cu hramul ,,Sfinții Martiri Brâncoveni și Acoperământul Maicii Domnului”, în punctul ,,Țarna’’, ce se află la limita dintre satele Șoimești și Rotari, biserica fiind ridicată în stil bizantin, în formă de cruce, având o cupolă centrală impunătoare. Lucrările au demarat la data de 7 iulie 2008, iar în două luni, cu ajutorul Primăriei Ceptura, al sponsorilor și al enoriașilor din satele Șoimesti, Rotari și Malu Roșu, au fost turnate elevația și fundația bisericii. De asemenea, există un proiect de construire, în anii următori, a unei case praznicale, a unei case parohiale, a unui azil de bătrâni și a unei noi clopotnițe, investiții neapărat necesare.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version