Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia Chiţorani

Hram: Sfântul Stelian

Adresa: Com. Bucov, sat Chiţorani, cod 107110, jud. Prahova

Protoieria Urlaţi

Paroh: Pr. Laurenţiu Petre, tel. 0742.406.470 

Cod IBAN: RO25RNCB0205074722560001

Banca: Banca Comercială Română 

 

          

Istoric

 

Biserica „Sfântul Stelian” – monument istoric – se află în satul Chiţorani, comuna Bucov, judeţul Prahova, la o distanţă de 800 m de şoseaua naţională Ploieşti-Buzău.

 

Satul Chiţorani se află la o distanţă de 3 km de Comuna Bucov şi respectiv 9 km de oraşul Ploieşti, în partea de est a acestora. 

Biserica a fost construită în anul 1797, de către paharnicul Constantin Cantacuzino şi soţia sa Smaranda. Acest lucru reiese din singura inscripţie ce o are, pisania bisericii, dăltuită într-un bloc de piatră în exterior, deasupra uşii la intrare. Cuprinsul inscripţiei este următorul: „Această sfântă şi Dumnezeiască Biserică în care se cinsteşte  şi se prăznuieşte Sfântul Stelian, s-a zidit din temelie de dumnealui paharnicul Constantin Cantacuzino împreună cu soţia dumnealui Smaranda, pentru iertarea păcatelor şi veşnica pomenire slujitorilor şi a tot neamul dumnealor, în zilele Preaînaltului Domnul Alexandru Ipsilante Vodă şi ale Prea Sfântului Mitropolit al     Ungro-Vlahiei, Dositei, în anul 1797”.

 

După câte se spune, această biserică a fost zidită pe temelie nouă în faţa fostei biserici. În spatele bisericii, la 15 m distanţă, este ridicată o cruce de piatră amintind locul fostei biserici, despre care însă nu se ştie nimic. 

 

Biserica a fost grav avariată în timpul cutremurului din anul 1940, după care i s-a făcut o reparaţie în anul 1945.

 

Biserica este construită din cărămidă, are formă de corabie, pereţii având o grosime de 0, 80 m. Construcţia aparţine stilului bizantin. În partea de sus, exterior, are nişe de jur împrejur de formă rotundă, care iniţial au avut picturi. Refacerile ce i s-au făcut după cutremurul din 1940 şi anterior nu au denaturat, după cât se poate constata, forma iniţială a construcţiei, în afară de acoperiş, care se crede că a arătat altfel, potrivit specialiştilor care au cercetat-o. Modificarea s-a făcut, probabil, în secolul trecut, la o refacere de care a avut nevoie.

 

Biserica are pridvor în afară. Naosul este despărţit de pronaos printr-un zid cu două coloane (stâlpi) masive, rotunde, servind ca susţinere pentru unica turlă, care se află deasupra pronaosului. Deosebit ni se pare faptul că altarul se află la acelaşi nivel cu restul bisericii. Meşterii construcţiei nu se cunosc.

 

A fost pictată în interior, numele pictorului fiind necunoscut. În urma cutremurului, pictura a fost foarte mult deteriorată. Se mai poate vedea câte ceva pe peretele din dreapta şi la intrare în amvon. Se poate constata că pictura aparţine stilului bizantin și nu a fost refăcută niciodată.

 

Ca valoare istorică, putem menţiona icoana hramului, donată de ctitor în anul 1797, fapt ce reiese din însemnarea încrustată pe îmbrăcămintea de metal a acestei icoane, în limba greacă, ceea ce atestă cu siguranţă vechimea bisericii.

 

Menţionăm că în anul 1840, serdarul Ion Vernescu, judecător în Bucov, capitala judeţului Săcuieni pe atunci, într-o scrisoare adresată episcopului Chesarie al Buzăului (1825-1846), pomeneşte despre o icoană a Sfântului Stelian, făcătoare de minuni, adusă la Bucov, de la biserica din Chiţorani. Serdarul mărturiseşte că această icoană l-a tămăduit de o grea boală, lucru pentru care cere voie episcopului să tălmăcească din greceşte slujba Sfântului Stelian, ceea ce a şi făcut în semn de mulţumire.

 

În curtea bisericii „Sfântul Stelian”, în faţă, s-a construit, în anul 1930, clopotniţa din zid, ce se încadrează plăcut cu biserica.

 

În toamna aceastui an 2013, cu Binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul. În prezent s-a finalizat turnarea temeliei (fundaţie şi elevaţie), urmând ca în primăvara anului 2014 să se înceapă construcţia propriu-zisă.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version