Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Biserica Parohiei Buda, com. Râfov

Localizare: Parohia Buda este situată în localitatea cu acelaşi nume, la confluenţa Teleajenului cu Prahova. Ea se învecinează la Vest cu Parohia Pietroşani, la Nord cu Parohia Moara Domnească, la Est cu Filiala Sicriţa iar la Sud cu Parohia Olarii Vechi.

Hramuri: 6 decembrie Sf. Nicolae

Adresa: Sat Buda, Com. Râfov, Jud. Prahova

Cod IBAN: RO.76.CRCO.303000300.7000001 

Banca: Coop. Credit „Flamura” Bărcăneşti, Filiala Ploieşti.

 

 

Scurt istoric

 

Localitatea Buda este aşezată astăzi la 2 km distanţă de vechea sa vatră, de-a lungul Drumului Judeţean Ploieşti – Bucuresti.

 

Biserica satului a fost construită în anul 1889, prin stăruinţa primului slujitor al parohiei, preotul Nicolae Popescu, care a slujit comunitatea de credincioşi din Buda din anul 1878, până în 1924, cu contribuţia propietarilor moşiei Buda: fraţii Gherasim şi Dionisie Pazino şi Procopie Negulescu din Ploieşti, precum şi de obştea satului care însuma aproximativ 100 de familii, după cum dă mărturie pisania: “Zidindu-se această Sfântă Biserică cu hramul “Sf. Nicolae” în anul de la Hristos 1889 sub păstoria D.D.Iosif Gheorghian, mitropolit al Ungro-Vlahiai, prin stăruinţa şi alergătura pr. Nicolae Popescu şi cu ajutorul fraţilor Pazino şi Procopie Negulescu din Ploieşti, a obştei satului Buda şi a altor persoane.”

 

Locaşul de cult cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, care străjuia în mijlocul satului a fost construită din cărămidă provenind de la o veche biserică. Acoperişul confecţionat din materiale de slabă calitate s-a degradat prematur, astfel că în anul 1932 a fost nevoie să fie înlocuit. Această lucrare a afectat forma veche a bisericii, acesteia ,adăugându-i-se două turle.      

 

În urma cutremurului din anul 1940, biserica a suferit grave avarii, care în primă instanţă au fost remadiate provizoriu. În anul 1955 aceasta a suferit ample reparaţii şi lucrări de consolidare, după un proiect al Ing. Iordăchescu. Cu acest prilej a fost restaurată şi clopotniţa din zid şi împodobită cu pictură nouă în tehnica “tempera”, de către pictorul C. Călinescu.

 

Toate aceste lucrări s-au desfăşurat la îndemnul vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Justinian. Resfintirea bisericii l-a adus în mijlocul credincioşilor pe vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, pe atunci episcop vicar. 

 

La venirea în parohie în noiembrie 1987 a preotului Petre Sandu, biserica era într-o stare avansată de degradare, cu ziduri crăpate, ferestre degradate, geamuri sparte şi acoperişul compromis. Bucăţi mari de frescă cădeau, aşa încât în 1988 acoperişul şi o parte din învelitoarea turlei au fost distruse. S-a apelat la serviciul pompierilor, în scopul obţinerii unei scări auto-portabile şi s-au executat lucrări de învelire.

 

Din cauza tavanului putred a cedat cealaltă parte din suprafaţă, singura soluţie fiind demolarea turlei şi a acoperişului şi înlocuite cu altele noi.

 

Deoarece biserica era atât de degradată încât periclita siguranţa celor care participau la sfintele slujbe, în şedinţa Consiliului parohial din 06.08.1988 s-a hotărât construcţia unui nou locaş de cult, iar preotul a fost delegat să obţină documentaţia necesară în acest sens.

 

În anul 2002, după obţinerea avizului Ministerului Cultelor Nr. 61 din 02.04.2002, s-a putut trece la demolarea zidurilor rămase în plan vertical şi eliberarea moluzului din curte.

După ce timp de patru ani s-au procurat diverse materiale, în anul 2006-2007 s-au făcut săpături conform planurilor arhitecturale şi s-a purces la lucrările de execuţie, fundaţie (2,20m) şi elevaţie (1,20m) pe structură de beton armat, cu ajutor din partea primăriei, prin Domnul Primar Chivu Mircea. 

 

În anul 2008 Primăria Râfov a alocat construcţiei bisericii suma de 200000 lei, cu ajutorul căreia, în luna septembrie 2008 s-a trecut la a doua fază de lucru: turnarea centurii de deasupra ferestrelor, la cota de 5,5m. 

 

Proiectul a fost executat de firma SC Hormigon SRL Ploieşti în baza căruia s-a obţinut autorizaţia de construcţie nr.8 din 23.05.2008, eliberată de primăria comunei Râfov. Valoarea proiectului în actuala este de 438.140 lei, iar lucrările au fost executate de firma SYMBYO SRL Ploieşti .        

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version