Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia "Parc Plumbuita"

Adresa: Şoseaua Colentina nr. 503 bis, Sector 2, Bucureşti

Protoieria Sector 2 Capitală

Hramuri: Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Împ. Constantin şi Elena

Preot Paroh Sorin-Ilie Cormos

Mobil : 0723.150.575

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Preot Diacon Marian Onea

Mobil: 0742.111.064

Cont IBAN: RO13 RNCB 0297 0207 0949 0001

BANCA COMERCIALA ROAMNA – Sucursala Colentina

Site: www.parohiaparcplumbuita.ro

 

ISTORICUL PAROHIEI "PARC PLUMBUITA" BUCUREȘTI

 

La începutul celui de al III-lea mileniu, când mulţi dintre oameni aleargă spre neunde, căutând nimicul, perisabilul şi preluaţi de curenţi vrăjmaşi, eforturile şi zbaterile lor sunt lipsite adesea de roade spirituale, pe alocuri răsar locaşuri de rugăciune care ne spun că nu e totul pierdut şi că mâine urmaşii noştri vor putea lupta în continuare, ca să-şi salveze sufletele de la pierzanie.

 

Aşa, bunăoară, în partea de nord a Capitalei, pe locurile unde acum câteva secole au fost lupte sângeroase pentru apărarea fiinţei naţionale de năvălitorii care ne pofteau pâinea cea de toate zilele, se află în curs de edificare un Altar pentru Jertfa cea fără de sânge.

 

În marginea Parcului Plumbuita la întâlnirea dintre Şoseaua Colentina şi Str. Doamna Ghica, pe un loc mai înalt decât drumurile ce o străjuiesc se înalţă biserica Parc Plumbuita cu hramurile Sf. Ioan Botezătorul (7 Ianuarie) şi Sf. Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai), al cărei ctitor este doamna Elena Budişteanu, soţia arhitectului Ion (Nelu) Budişteanu care a luat parte la importante restaurări istorice: Hanul lui Manuc, Curtea Veche, aripa Universităţii bombardată în al II-lea război mondial, Atheneul Român, ş.a.

 

Familia Budişteanu este una dintre vechile familii boiereşti pământene care are adânci rădăcini în istorie încă de pe vremea Voievodului Mihai Viteazul, care a avut căpitan de oaste pe „Pană ot Budeasa”, în lupta de la Călugăreni.

 

Despre generalul Constantin Budişteanu, ales preşedinte al Senatului, Nicolae Iorga la 29 decembrie 1911 scrie: “A prezidat Senatul cu liniştea unui om pe langă care patimile cele mai pernicioase şi apetiturile cele mai triviale trec fără să-l aprindă şi fără să-l murdărească”.

 

De-a lungul vremii, membrii acestei familii au ctitorit mai multe locaşuri sfinte dintre care amintim: Biserica Adormirea Maicii Domnului-Budeasa Argeş, la 1604; Biserica Sf.Vineri din Piteşti ş.a.

 

Doamna Elena Budişteanu, în perioada comunistă, a întocmit un dosar bine documentat cu fotografii color după pictura pictorului Tatarăscu şi după numeroase memorii depuse către autorităţile vremii a contribuit la izbânda tuturor celor care încercau salvarea de la demolare a Bisericii Sapienţei.

 

Arhitectul Ion Budişteanu şi soţia sa, doamna Elena, ca multe alte familii vechi româneşti, în perioada ateist-comunistă au avut de suferit nenumărate necazuri, confiscări, tracasări, marginalizări, pe care le-au învins şi depăşit numai cu ajutorul Bunului Dumnezeu.

 

Privind cu ochii minţii dincolo de hotarele timpului, arhitectul Ion Budişteanu, înainte de trecerea sa la cele veşnice(1983), a înţeles că sfârşitul comunismului din România este aproape şi a lăsat ca testament de suflet soţiei sale dorinţa de a înălţa o biserică, lucru devenit posibil în vremurile de acum, fapt care se doreşte a fi şi o reparaţie duhovnicească prisositoare faţă de suferinţele suportate.

 

După revoluţia din 1989, cu eforturi deosebite şi după îndelungi procese în justiţie, doamna Elena Budişteanu a primit o parte de moştenire, prin retrocedarea unei case naţionalizate, pe care a pus-o în vânzare şi cu fondurile obţinute a purces la împlinirea dorinţei soţului ei.

 

Punerea pietrei de temelie şi sfinţirea locului s-a făcut în primăvara anului 2003 pe acest teren pus la dispoziţie de Primăria Sectorului 2 şi cu sprijinul nemijlocit şi hotărâtor al domnului primar Neculai Onţanu.

 

Până în luna decembrie 2006 când a trecut la cele veşnice, doamna Elena Budişteanu, s-a reuşit ridicarea bisericii până la nivelul turlelor. După această dată lucrările au continuat cu sprijinul credincioşilor şi mai ales al Primăriei Sectorului 2, care prin bunăvoinţa domnului primar Neculai Onţanu şi-a înveşnicit numele înscriindu-se în Cartea Vieţii în calitate de ctitor al acestui Sfânt Locaş, lucrările desfaşurându-se sub directa supraveghere a preotului paroh Sorin-Ilie Cormoş ajutat de diaconul Marian Onea, slujitorii acestui sfânt locaş.

 

În prezent slujbele se oficiază în capela amenajată la subsolul bisericii urmând ca după terminarea lucrărilor serviciile liturgice să se celebreze în la parterul sfântului locaş.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version