Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Parohia Bordenii Mici

Adresa: Str. Victoriei, nr.1, Sat Bordenii Mici, Com. Scorţeni, jud. Prahova

Protoieria Câmpina

Hramul: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Paroh: Pr. Meşteroaie Grigore Alexandru

Tel: 0726 717.398

Cont IBAN RO65 RNCB 0208 0099 8250 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

 

Istoric

  

Parohia Bordenii Mici face parte din comuna Scorţeni şi se află la 15 km. de Câmpina, 3 km. de Băicoi şi 14 km. de Plopeni. Biserica parohială are o vechime de aproximativ 400 de ani. Ea a fost construită de câţiva monahi, vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri Mislea, într-o pădure numită „A Nicului” la o distanţă de 6-7 km. de actualul amplasament al bisericii. După „legea secularizării averilor mănăstireşti” de la 1864, Mănăstirea Mislea a fost desfiinţată, iar mica biserică de lemn din pădure a fost abandonată.

 

Pentru că în satul Bordeni existau 2 cimitire şi o singură biserică, credincioşii din Bordenii Mici sau „Margine”, care aveau o distanţă mare până la biserica din „satul ăl mare” sau Bordenii Mari, au hotărât să strămute bisericuţa din pădure în cimitirul lor. Mutarea s-a făcut în jurul anului 1870 printr-o metodă originală, şi anume ancorarea şi punerea pe role de lemn.

 

Astfel, biserica a fost deplasată cu 12 perechi de boi şi mutată pe amplasamentul actual, unde se amenajase o fundaţie din piatră de râu. Translatarea a durat 14 zile. Ajunsă aici, bisericuţa de lemn a devenit naos pentru actuala biserică, iar pronaosul a fost construit din piatră de râu. Pridvorul a fost construit din cărămidă în 1912.

 

În anul 1894, biserica a fost pictată de pictorul Radu Vintilescu din Ploieşti, fiind singura dată certă din istoria mai veche a bisericii, aceasta datorită semnăturii pictorului de pe peretele sudic al bisericii. Deşi acum cartierul „Margine” avea biserică şi cimitir, totuşi destul de târziu a avut şi preot, adică în 1938, când s-a înfiinţat Parohia Bordenii Mici. Atunci a fost numit paroh preotul Petre Ţepeş care a păstorit aici până în 1986.

 

Biserica a atras atenţia mai multor istorici şi oameni de cultură ai epocii, cel mai important fiind savantul Nicolae Iorga, care în cartea sa, ”Biserici prahovene” din 1937, alocă 7 pagini bisericii din Bordenii Mici. De asemenea, biserica figurează în lista monumentelor istorice şi a moştenit de la Mănăstirea Mislea cărţi şi icoane vechi, dar o mare parte a acestora se află în custodie la depozitul de carte veche al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor de la Mănăstirea Sinaia.

 

În februarie 1987 a fost numit paroh preotul Niţu Gheorghe Nicolae şi încă de la această dată, în inimile credincioşilor s-a înfiripat ideea construcţiei unei noi biserici, iar aceasta s-a materializat în data de 8 octombrie 1994, când Preasfinţitul Teodosie Snagoveanul, episcop-vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, cu binecuvântarea Fericitului întru pomenire patriarh Teoctist, a oficiat slujba de sfinţire a locului pentru noua biserică.

 

Din cauza situaţiei economice a ţării, lucrările de construcţie au început propriu-zis în anul 2000, astfel că în prezent, lăcaşul de cult este aproape finalizat. În acelaşi timp, s-a avut în vedere şi conservarea vechii biserici, căreia anual i se fac lucrări de întreţinere.

 

Începând cu data de 01 aprilie 2011, în urma vacantării postului de preot paroh, a fost hirotonit pe seama parohiei Bordenii Mici, tânărul teolog Meşteroaie Grigore Alexandru, continuând lucrarea pastoral-misionară prin demararea următoarelor lucrări: zidirea catapetesmei şi a Sfintei Mese şi montarea învelitoarei pe pridvorul bisericii.

 

În urma acestor lucrări, spaţiul eclesial a devenit funcţional, fiind utilat cu cele necesare săvârşirii cultului.

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version