Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Mănăstirea Ţigăneşti

Cel mai vechi document identificat până acum cu privire la Mănăstirea Ţigăneşti datează de la 1 august 1776, din vremea primei domnii a lui Alexandru Ipsilanti. Este vorba de un act de vânzare a lui Paraschiv Căplescu, prin care moşia Ţigăneşti din districtul Ilfov, este dată spre vânzare „sfinţiei sale părintele Hrisant egumenul”.

Accesări: 3062

Citește mai departe:Mănăstirea Ţigăneşti

Mănăstirea Turnu

Mănăstirea Turnu este aşezată pe vatra unei străvechi aşezări omeneşti ce are peste două milenii de existenţă continuă. Aici s-au descoperit ruinele unui sat dacic şi, în imediata lui apropiere, ruinele unei terme dintr-un castru roman. Prima menţionare a Târgşorului ca localitate apare într-un hrisov din 6 august 1413 dat de Voievodul Mircea cel Bătrân ce cuprinde acordarea unor privilegii domneşti negustorilor.

Accesări: 1328

Citește mai departe:Mănăstirea Turnu

Mănăstirea Stavropoleos

În plin centrul Capitalei, într-o zonă cunoscută în vechime pentru intensa ei viaţă economică, răzbate prin timp, ca o mărturie de arhitectură postbrâncovenească, lăcaşul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, astăzi Mănăstirea Stavropoleos cu hramul Sfi nţilor Arhangheli şi a Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful. Când venea din Epir, la 1721, pentru a ridica Biserica Stavropoleos, arhimandritul grec Ioanichie a găsit, în apropierea locului pe care avea să-l capete pentru zidiri, un spaţiu de o mare prosperitate economică, activ, plin de hanuri, prăvălii şi biserici.

Accesări: 1044

Citește mai departe:Mănăstirea Stavropoleos

Mănăstirea Suzana

Pe drumul care traversează vechea frontieră dintre Transilvania şi Muntenia, prin punctul numit Bratocea, se găseşte Mănăstirea Suzana în care vieţuiesc astăzi aproximativ 50 de monahii.

Mănăstirea Suzana este situată pe valea râului Teleajen, aşezată pe o culme de sub poalele muntelui Bobu, care coboară într-o pantă lină până la marginea şoselei ce şerpuieşte paralel cu râul Teleajen.

Accesări: 1007

Citește mai departe:Mănăstirea Suzana

Mănăstirea Snagov

Despre existenţa unei aşezări mănăstireşti pe insula Snagov documentele vorbesc încă de pe vremea lui Mircea cel Bătrân. În secolul al XV-lea, domnitorul Ţepeş Vodă căruia tradiţia îi atribuie întemeierea acestei mănăstiri, a construit aici cea dintâi biserică de zid, chilii pentru monahi, clopotniţă şi trapeza. Astăzi din vechea vatră monahală se mai păstrează doar biserica principală cu hramul Intrării Maicii Domnului în biserică, refăcută de domnitorului Neagoe Basarab între anii 1517-1521, clopotniţa şi vestigii ale vechilor chilii.

Accesări: 1263

Citește mai departe:Mănăstirea Snagov

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version