Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Catedrala Patriarhală

Catedrala Patriarhală, Paraclisul Patriarhal şi Palatul Patriarhiei reprezintă un ansamblu de mare însemnătate al Bucureştilor, care-şi are începuturile în vremurile de pe la mijlocul secolului al XVII-lea.

Catedrala Patriarhală, cu hramul Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena, a fost ctitorită în anul 1656 de către voievodul Ţării Româneşti, Constantin Şerban Basarab (1654-1658) şi sfinţită în anul 1658 de către Patriarhul Macarie al Antiohiei şi al Întregului Orient, împreună cu Mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti şi cu episcopii de Râmnic şi de Buzău.

 

Sfântul locaş a fost pictat pentru prima dată în 1665, în timpul domniei voievodului Radu Leon (1664-1669). Acelaşi domnitor a hotărât, prin hrisovul domnesc din 8 iunie 1668, ca mănăstirea să devină reşedinţă mitropolitană. Aceasta a fost construită după modelul bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş, fiind compusă din altar şi naos – care înscriu în plan o formă de cruce – dintr-un pronaos supralărgit, sprijinit pe coloane din piatră, de secţiune octogonală, prevăzute, în partea superioară, cu capiteluri compozite sculptate şi poleite. În elevaţie prezintă aceleaşi patru turle prismatice ca şi ctitoria lui Neagoe Basarab de la Argeş. â

La exterior, faţadele Catedralei sunt împărţite în două registre printr-un brâu de piatră dispus cvasimedian. În pridvor, deasupra uşii de la intrare, se află icoana de hram cu Sfi nţii Împăraţi Constantin şi Elena, pictată în 1665. Pictura murală actuală a fost realizată în manieră neobizantină, de Dimitrie Belizarie, între anii 1932-1935, înlocuind-o pe cea de factură neoclasică a lui Nicolae Polcovnicul, din perioada 1834-1839. Icoanele împărăteşti ale iconostasului au fost lucrate în email de Otilia Oteteleşanu între anii 1961-1964, în atelierele Patriarhiei Române.

Moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, aşezate într-o frumoasa raclă de argint, au fost aduse în Catedrală din satul Basarabi, de pe malul drept al Dunării, la 13 iulie 1774, de către mitropolitul Grigorie II (1760-1787). Sfântul Dimitrie cel Nou este patronul spiritual al oraşului Bucureşti, iar ziua sa de prăznuire – 27 octombrie – este, în fiecare an, prilej de pelerinaj al credincioşilor din întreaga ţară. În dreapta pronaosului se află mormintele patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române: Miron Cristea (†1939), Nicodim Munteanu (†1948), Justin Moisescu (†1986) şi Teoctist Arăpaşu (†2007).

La răsărit de altarul catedralei se află clopotniţa ridicată de voievodul Constantin Brâncoveanu în 1698, restaurată între anii 1956-1958, precum şi coloana cu inscripţii, de formă circulară, realizată în memoria mitropoliţilor Teodosie (†1708) şi Ştefan al II-lea (†1738), ale căror morminte s-au afl at, iniţial, în acest loc.

La nord de Catedrală au fost instalate în 1959, sub forma unui ansamblu numit Troiţa, trei cruci de piatră, dintre care cea mare, provenită de la Sălătruc-Argeş, datează din vremea domnitorului Petru Cercel (1583- 1585), iar celelalte datează din 1617 şi, respectiv, 1644.

Cu prilejul împlinirii a 350 de ani de la prima sfinţirea ctitoriei lui Constantin Şerban, în perioada mai-octombrie 2008, prin purtarea de grijă şi atenta supraveghere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Catedrala Patriarhală s-au înfăptuit ample lucrări de consolidare şi restaurare ale ansamblului arhitectural şi pictural. În primul rând are loc consolidarea navei şi turlelor bisericii catedrale, tencuirea faţadelor, refacerea soclului şi a trotuarului, restaurarea pridvorului şi refacerea scărilor de acces, învelirea din nou a bisericii şi a turlelor cu tablă de plumb şi restaurarea crucilor de pe turle. Totodată, în registrul superior al pridvorului s-au montat 26 de icoane în mozaic, lucrate de pictorii Marcel Codrescu, Daniel Codrescu şi Marcel Goagea. La interior s-a restaurat pictura de către o echipă de 35 de restauratori, precum şi iconostasul şi mobilierul din lemn. Au fost recondiţionate candelele si candelabrul mare din argint, vitraliile, s-au restaurat coloanele din pronaos, scările, ancadramenul de piatră de la nişa pentru racla cu moaştele Sf. Cuvios Dimitrie. S-a înlocuit instalaţia electrică, termică şi de climatizare şi s-a refăcut instalaţia de sonorizare şi de transmisie pentru Radio şi TV Trimitas.

Catedrala Patriarhală
Hram: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou
Adresă: Aleea Mitropoliei, nr. 4, sector 4, Bucureşti
Mare Eclesiarh: Arhim. Clement Haralam
Website: www.patriarhia.ro

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version