Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Mănăstirea Sf. Maria - Cricov

La câteva sute de metri de oraşul Urlaţi, în judeţul Prahova, pe malul stâng al Cricovului Sărat, se află Schitul Sfânta Maria-Cricov, cu bisericuţa lui de lemn, veche de la 1731. Biserica este în formă de navă, cu altar, naos şi pronaos, naosul spaţios este despărţit de pronaos printr-un grilaj de lemn.

Are o turlă zveltă şi înaltă cu rol de clopotniţă, pridvor deschis susţinut de stâlpi din lemn şi o prispă pe latura sudică acoperită de streaşina largă.

La marginea oraşului şi la început de sat, înconjurată de gospodării îngrijite, se înalţă biserica care a servit vreme de două secole ca lăcaş de rugăciune credincioşilor din satul Luieriu-Reghin, din judeţul Mureş.

Ridicându-şi o biserică de zid, obştea satului Luieriu a dăruit-o pe cea de lemn familiei regale, pentru Castelul Bran, în vecinătatea căruia a fost strămutată în anul 1932. Fiind destinată doar să înfrumuseţeze locul, biserica nu şi-a găsit la Bran rostul, nefolosită şi neîngrijită după 1948, când Castelul Bran devine muzeu de artă feudală, biserica începe să se deterioreze.

Descoperită într-o avansată stare de degradare de către Patriarhul Justinian, biserica este din nou mutată, de data aceasta la Schitul Cricov-Prahova, a cărui veche biserică de zid se ruinase cu timpul. Gândul Patriarhului Justinian de a salva astfel de valori ale spiritualităţii şi artei, a fost înţeles imediat de episcopul vicar patriarhal de atunci, fericitul întru pomenire Părinte Patriarh Teoctist, care a preluat toată grija şi osteneala aşezării sfântului locaş la locul potrivit menirii sale. Astfel, în primăvara anului 1956, biserica a fost demontată, transportată şi reasamblată la Cricov, în preajma ruinelor vechii biserici de zid a schitului, pe altarul căreia a fost aşezată o cruce mare de piatră cu o vechime de 400 de ani, adusă din părţile Dobrogei. După amenajarea interiorului bisericii, la 8 noiembrie 1956 lăcaşul a fost sfinţit de Episcopul Teoctist, delegat al Patriarhului Justinian, păstrându-i-se hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe lângă hramul Sfânta Maria, primit la Bran.

Biserica se remarcă atât prin armonia desăvârşită a proporţiilor, cât mai ales prin frumuseţea picturii interioare, formată din două straturi, cel iniţial din 1731, pictură în tempera care s-a păstrat pe catapeteasmă şi pe boltă, şi cel de-al doilea, păstrat pe zidurile laterale, din anul 1838, pictură executată în ulei, după cum mărturiseşte pisania aflată în naos.

După cutremurele din 1977 şi 1986 s-au refăcut vârful turlei bisericii şi acoperişul şi s-au executat lucrări de consolidare. S-a introdus reţeaua de curent electric şi a fost tratat lemnul din pronaos atacat de microorganisme. De asemenea s-au desfăşurat lucrări de conservare a picturii. Modesta aşezare monahală a fost mereu în atenţia şi grija Patriarhului Teoctist, adevăratul ei ctitor, care a continuat să o înzestreze cu noi clădiri anexe, necesare vieţuirii monahale. În incintă sunt ridicate clădiri etajate pentru chilii, trapeză, bucătărie, magazii.

În 2006 începe construirea bisericii noi, de zid, de plan triconc cu o cupolă pe naos, lucrările fiind acum în faza finală. Între odoarele de preţ ale bisericii sunt de amintit sfintele moaşte ale pruncilor ucişi de Irod la Bethleem, ale Sfântului Ierarh Nicolae, ale Sfântului Mucenic Teopemt şi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, toate aduse de Patriarhul Justinian de la Ierusalim. Cei şapte vieţuitori ai mănăstirii Jercălăi, aflaţi sub povăţuirea stareţului Cleopa Florescu împletesc rugăciunea şi pariciparea la sfintele slujbe cu activităţile gospodăreşti şi lucrările legate de construcţia noii biserici.

The wooden church of the St Mary-Jercălăi Hermitage, built in 1731, served for two centuries as a place of worship for the faithful from the village of Luieriu- Reghin, Mureş County. Having built a stone church, the village community of Luieriu donated the old wooden church to the Royal Family, for Castle Bran, whither it was moved in 1932. After 1948, when Castle Bran became a museum of mediaeval art, the church began to deteriorate, and so Patriarch Justinian decided to move it once more, this time to Jercălăi Hermitage in Prahova County, whose stone church had become a ruin in time. The church is remarkable for the consummate harmony of its proportions, and especially for the beauty of its interior murals, made up of two layers, the fi rst, dating from 1731, painted in tempera and preserved in the icon screen and ceiling, the second, dating from 1838, preserved on the lateral walls.

Mănăstirea Sf. Maria - Cricov
Hram: Adormirea Maicii Domnului şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Adresă: str. Jercălăi, nr. 1, Urlaţi, jud. Prahova
Stareţ: Protos. Cleopa Florescu
Telefon: (+4) 0244-271.458
Website: manastirea-jercalai.moonfruit.com

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version