Arhiepiscopia Bucurestilor

Switch to desktop Register Login

Persoană şi Natură. Sfânta Treime – Hristos – Omul

La editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Române, volumul "Persoană şi Natură. Sfânta Treime – Hristos – Omul", semnat de teologul ortodox Jean Claude Larchet.

 

„Din perspectiva Bisericii Ortodoxe a devenit inevitabil ca orice încercare de refacere a mult doritei unităţi creştine, prin dialog teologic, să pornească de la raportarea completă şi onestă la hotărârile dogmatice ale Sinoadelor ecumenice şi la tradiţia patristică. De aceea, autorul acestei cărţi, referindu-se la modul şi spiritul abordării dialogului cu alte Biserici de către ortodocşi, vorbeşte - pe temeiul unei argumentaţii greu de respins - de fapt, despre necesitatea unei conştiinţe dogmatice mai înalte, mai exigente, dar şi mai alerte. Pledoaria se face, implicit, şi pentru trăirea unui sentiment de responsabilitate mai acut. Indiscutabil, părţile angajate într-un asemenea demers de apropiere reciprocă pot asigura un viitor acestui dialog doar în măsura în care arată o onestitate totală şi o fidelitate necondiţionată faţă de unicul Adevăr.

Accesări: 838

Citește mai departe:Persoană şi Natură. Sfânta Treime – Hristos – Omul

Semne de speranţă în vreme de suferinţă – Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, într-o formă grafică excepţională, sub semnătura Patriarhului României, volumul Semne de speranţă în vreme de suferinţă – lucrarea Bisericii în societate în anul 2012. Lucrarea cuprinde textele reprezentative ale Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care dau mărturie despre intensa lucrare misionar pastorală a Preafericirii Sale în societatea românească.

 

În paginile lucrării sunt reunite textele actelor de sfinţire, ale pastoralelor patriarhale şi scrisorilor irenice transmise de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române cu ocazia Învierii şi a Naşterii Domnului, ale mesajelor transmise cu diverse ocazii unor personalităţi sau instituţii, ale cuvântărilor rostite în momente importante prilejuite de sărbători sau întâlniri publice, ale condoleanţelor transmise oficial, ale prefeţelor celor mai importante volume apărute la Editurile Patriarhiei Române şi un articol care cinsteşte memoria unuia dintre marii duhovnici români.

Curs de muzeologie generală

Întrucât materialele de studiu utilizate pentru pregătirea muzeografilor din unităţile de stat nu răspundeau în totalitate specificului activităţilor pe care le desfăşoară într-o unitate de cult, Centrul pentru Patrimoniul Cultural al Patriarhiei Române, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte a iniţiat elaborarea unui curs de muzeologie generală, destinat tuturor persoanelor din unităţile de cult care au responsabilităţi patrimoniale.

 

În 2012, la Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut ediţia a II-a a cursului pentru formarea personalului din muzee şi colecţiile ecleziale. Acesta este singurul curs din ţara noastră în domeniul muzeografiei, potrivit TRINITAS TV.

 

Dau capitole din curs sunt dedicate conservării preventive a patrimoniului cultural mobil şi conservării monumentelor istorice.

 

Nu lipsesc din materialul de studiu elementele de pedagogie muzeală.

Accesări: 1290

Citește mai departe:Curs de muzeologie generală

Arhiepiscopia Bucurestilor

Top Desktop version